Startsida, Lidingö stad

Biblioteket flyttar till Lidingö stadshus

Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att Lidingö stadshus ska genomgå en teknisk upprustning, anpassas efter framtida behov och samtidigt öka effektiviteten i huset. I februari 2017 beslutade kommunstyrelsen att biblioteket ska flytta in i stadshuset.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om biblioteksflytten?

Om du inte hittar svar på dina frågor här, kontakta Tobias Soläng, Lidingö stads projektledare för stadshusprojektet. E-post: tobias.solang@lidingo.se. Telefon via Lidingö stads växel: 08-731 30 00.

Lidingöborna har ett fint bibliotek i centralt läge, varför flytta på det?

Idag ligger biblioteket centralt mitt i centrum. Men under de närmaste tio åren kommer centrum växa och utvecklas. Bostäder ska byggas runt stadshuset och nya gångstråk kommer förändra stadsbilden. Då blir stadshusets placering mer central än idag.

Dagens bibliotek är omtyckt och välbesökt. Det som gör biblioteket attraktivt idag ska självklart tas tillvara även i det nya biblioteket. Samtidigt ger en ny lokal möjlighet att utveckla det som kan förbättras.

Fördelar med att flytta biblioteket:

  • När Lidingö stads olika verksamheter samlas i stadshuset kan biblioteket lättare samverka med andra verksamheter för att erbjuda Lidingöborna bästa möjliga biblioteksservice.
  • Biblioteksbesökare får nära till andra verksamheter i Lidingö stad och kan kombinera flera ärenden.
  • Utvecklingen inom bibliotek och digitala verktyg har gått oerhört fort och nya lokaler ger möjlighet att planera för ett modernt bibliotek.
  • Lidingö stad får större kontroll över kostnaderna när biblioteket ligger i stadens egna lokaler istället för hyrda lokaler.

När fattas det slutgiltiga beslutet om bibliotekets flytt till stadshuset?

Det slutgiltiga beslutet togs i kommunstyrelsen 6 februari 2017. Här finns kommunstyrelsens protokolllänk till annan webbplats.

När är det nya biblioteket klart för öppning?

En preliminär uppskattning är att det nya biblioteket kan öppna i slutet av 2019. Byggföretaget ska ge en mer exakt tidplan under sommaren-hösten 2017.

Blir det nya biblioteket större eller mindre än det nuvarande?

Bibliotekets nya lokaler blir mindre än i det nuvarande biblioteket. Men det kommer att finnas fler gemensamma utrymmen i stadshuset, som även kommer biblioteksbesökarna till del. Ett exempel är sessionssalen i stadshuset, som kan användas vid bibliotekets evenemang. Sessionssalen rymmer betydligt fler personer än hörsalen i det nuvarande biblioteket.

När kan Lidingöborna ta del av planerna för det nya biblioteket?

Troligtvis finns detaljerade ritningar att se i slutet av 2017. Lidingöborna kan då ta del av ritningarna i biblioteket och på bibliotekets webbplats.

Vad kostar det nya biblioteket?

Kostnaden för det nya biblioteket är inte specificerad. Budgeten för alla publika utrymmen i det renoverade stadshuset (bibliotek, utställningsytor, entréhall, restauranger samt uteplatser) är 80 miljoner kronor. I den summan är inte bibliotekets inredning (bokhyllor, sittplatser, informationsdiskar etc.) eller it-utrustning (datorer, låneautomater, söksystem etc.) inräknad.

Hur länge kommer biblioteket vara stängt i samband med flytten?

Det är svårt att svara på innan flytten har planerats mer i detalj. Men erfarenheter från bibliotek i andra kommuner och länder visar att det är ett mycket omfattande projekt som kräver att biblioteket kan behöva ha stängt en period.

Vad händer med bibliotekets nuvarande lokaler?

Biblioteket hyr idag lokalerna av en privat hyresvärd. Vi känner inte till vilka nya hyresgäster som tar över lokalerna när biblioteket flyttar ut.

Senast ändrad: 2017-08-28

Uppdaterad av:

Lidingö stadsbibliotek, Stockholmsvägen 54F, Tel 08-731 37 70
E-post: stadsbiblioteket@lidingo.se, Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: