Startsida, Lidingö stad

Ledighet

Din mentorn får bevilja dig ledighet från skolarbetet för särskilda angelägenheter två dagar i följd (se blankett). Vi längre ledighet beviljar din rektor detta. Ledighet söker du på särskild blankett som finns på expeditionen och utanför Grethes rum. Ansökan ska du lämna till din mentor minst en vecka före den begärda ledigheten.

Senast ändrad: 2017-02-03

Uppdaterad av:

Kontakt

Hersby gymnasium
Expedition
Tel: 08-731 39 35
E-post: hersby.gymnasium

Mer information

LedighetPDF (pdf, 77.3 kB)

Hersby gymnasium, Läroverksvägen 17, 181 42 Lidingö, Tel: 08-731 39 35, Fax: 08-731 39 50
E-post: hersby.gymnasium@lidingo.se, Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: