Startsida, Lidingö stad

Lärlingsutbildning till barnskötare

Så här fungerar lärlingsutbildningen på Lidingö Vuxenutbildning.

Du får vara med i en verklighetsanpassad utbildning där vi knyter ihop teori med praktik, och där du ska känna att du är i centrum för vår utbildning.

Utbildningen är upplagd så att du är i skolan i vuxenutbildningens lokaler, Gångsätra en gång i veckan och fyra dagar i
veckan har du praktik på en förskola kommunal eller fristående.

Vi har utbildade handledare som följer dig under ett år och ger dig det stöd och hjälp som du behöver för att bli en kompetent barnskötare.
Läraren som du träffar en gång i veckan följer upp hur det går för dig genom att besöka dig på din praktikplats. Vi vill att du ska lyckas!

Innan starten får du en 3-5 dagars introduktion i hur man använder vår läroplattform It`s learning, genomgång av förskolans läroplan och vilka kurser du måste läsa för att få din utbildning till barnskötare. En viktig del i din utbildning är att reflektera över det du lär dig så att du blir trygg den dagen du är klar med utbildningen. Visst låter det intressant?

I augusti startar vi vår lärlingsutbildning så gå in på länken här till höger och sök redan nu!

Under utbildningen läser du följande kurser:
Människors miljöer 100p
Lärande och utveckling 100p
Pedagogiskt arbete 200p
Skapande verksamhet 100p
Pedagogiska teorier och praktiker 100p
Kommunikation 100p
Specialpedagogik 100p
Pedagogiskt ledarskap 100p
Hälsopedagogik 100p

Sagt om utbildningen

” Det mest intressanta som jag minns har varit när vi fick observera barnens lek och när vi hade en egen aktivitet med barnen.

Jag tycker det är mycket intressantare och roligare att göra något sådant som är direkt kopplat till barnen.”

” Jag tycker att jag lärt mig att bli mer pedagogisk och hantera olika situationer med barnen. Jag har blivit mer bestämd med barnen.

Jag har lärt mig mycket från läroplanen.”

” Lek och lärande fick mig att vidga synen på leken.”

” Att dokumentera barns skapande var roligt.”

” Inlämningsuppgifter är bra för då kan jag lättare uttrycka mig än om jag ska ta det muntligt.”

”Bra med power point, duktiga föreläsare och våra gruppdiskussioner/grupparbeten.”

” Att känna till våra styrdokument ger mig säkerhet och trygghet i mitt arbete.”

Senast ändrad: 2017-09-26

Uppdaterad av:

Kontakt

Öppettider
Måndag 08.00–16.00
Tisdag 08.00–19.00
Onsdag 08.00–16.00
Torsdag 08.00–16.00
Fredag 08.00–12.00

Expeditionen
Tel: 08-731 39 15
E-post: vuxenutbildning

Rektor
Eva-Lotta Arenander
Tel 08-731 39 19
E-post: eva-lotta.arenander

Biträdande rektor
Jenny Norman Törnell
Tel 08-731 39 41
E-post: jenny.norman

Studievägledarna
Så når du studievägledarna

Besöksadress
Läroverksvägen 58

Ansök lärlingsutbildning barnskötare
Lidingö kommunala vuxenutbildning, Läroverksvägen 58, 181 56 Lidingö, Tel: 08-731 39 15
E-post: vuxenutbildning@lidingo.se, Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: