Skriv ut
Dela

Lärarförbundets rankar Sveriges bästa skolkommuner

I årets ranking har vi klättrat från plats 67 till 16 när det gäller lärarlöner.

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 13 olika kriterier,  till exempel resurser, andel utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare och meritvärde i årkurs 9. I den totala rankingen hamnar Lidingö på plats 112 av landes 290 kommuner. 

När det gäller meritvärde i årskurs 9 rankas Lidingö högst i Sverige. Där har vi klättrat från plats 3 förra året. Precis som förra året ligger vi på tredje plats när det gäller andel elever godkända i alla ämnen i årskurs 9. Vi har också fortsatt bra resultat för kriteriet invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier, även om vi år halkat från plats 7 till plats 12.

Lidingö har fortfarande flera utmaningar, det gäller främst resurser, lärartäthet och utbildade lärare. 

- Det senaste året har vi lagt mycket resurser på att digitalisera undervisningen, säger Tapio Liimatainen, biträdande chef för lärande- och kulturförvaltningen i Lidingö stad. Användningen av digitala verktyg ger positiva effekter på både undervisning och lärande. 

Förvaltningen jobbar aktivt för att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare.

-Till exempel har vi kunnat höja lönerna, vilket på sikt bör påverka andelen behöriga lärare, säger Tapio Liimatainen.

Kriterier i undersökningen

 • Resurser till undervisningen
 • Utbildade lärare
 • Lärartäthet
 • Friska lärare
 • Lärarlöner
 • Kommunen som avtalspart
 • Andel barn i förskola
 • Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 • Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, likvärdighetsindex
 • Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 • Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till  likvärdighetsindex
 • Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år
 • Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
Till toppen av sidan