Skriv ut
Dela

Rökning förbjuden

På ingen av Lidingös skolor är rökning tillåtet, något som gäller både elever och personal. Det generella rökförbudet har funnits under flera år.

Länsstyrelsen har genomfört en undersökning på över hundra av länets högstadieskolor och gymnasier. Syftet var att utreda hur väl det rökförbud på skolgårdarna som infördes 1994 efterlevs.

Utredningen konstaterade, vilket Dagens nyheter också rapporterat, att det vid en av Lidingös skolor framkommit att en vuxen vid kontrolltillfället rökt på skolgården. Skolan har agerat enligt gällande policy och omedelbart informerat personen i fråga om rökförbudet.

Lidingö stad arbetar mot målet att nå ett minskat tobaksbruk och det generella rökförbudet på öns skolor är något som vi lägger kraft på att efterleva.

Till toppen av sidan