Skriv ut
Dela

Skolansökan 

Om skolansökan

Skolansökan inom Lidingö stad genomförs i januari-februari varje år. Ansökan görs till förskoleklass och för elever som till hösten skall börja i årskurs 4, 5 samt 7 och som idag går i en skola som saknar dessa årskurser. Skolansökan fungerar på samma sätt till kommunala och fristående skolor. Det har ingen betydelse när under perioden du gör din ansökan eftersom det är först när ansökningsperioden har stängt som eleverna placeras. Alla elever får sedan besked om sin placering från respektive skola.

Kriterier för skolplacering

Att överklaga skolplacering


Beslut om skolplacering kan inte överklagas i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte gått rätt till kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ett brev till Förvaltningsrätten anger du vilket beslut som överklagas och vad du stödjer överklagandet på. Överklagandet ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom överklagandetiden.

Överklagandetid

Beslut om skolplaceringar kommer att redovisas i protokollet från utbildningsnämndens sammanträde 27 mars 2018. Ungefär en vecka senare sätts ett bevis om justering av protokollet upp på anslagstavlan i Stadshusets entréhall. Därefter kan du överklaga inom tre veckor.

Skicka överklagandet till: Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

 

Till toppen av sidan