Skriv ut
Dela

Uppskjuten skolplikt

Skolplikt gäller från höstterminen det år barnet fyller sju år. Finns det särskilda skäl kan skolplikten skjutas upp ett år.

Om du är vårdnadshavare till skolpliktigt barn och av särskilda skäl vill skjuta upp barnets skolstart ska du skicka in en ansökan till utbildningsförvaltningen.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om uppskjuten skolplikt tidigast under höstterminen, det år barnet fyller sex år. Ansök på blankett "Uppskjuten eller förlängd skolplikt". Bifoga redogörelse av dina särskilda skäl och yttrande från förskolechef eller rektor i separata bilagor.  

Till toppen av sidan