Skriv ut
Dela

Skolskjuts

Skolskjuts gäller enbart resor mellan skolan och hemmet, i direkt anslutning till skoldagens slut. 

På Lidingö har alla elever nära till en kommunal skola och eleverna har därför inte rätt till skolskjuts med hänsyn till avstånd.

Undantag kan göras om eleven har funktionsnedsättningar, eller vid andra särskilda omständigheter, efter en individuell prövning. Om man valt att gå i skola utanför kommunen eller om man flyttar räknas det inte som särskilda omständigheter.

Riktlinjer för skolskjutsPDF (pdf, 340.5 kB)

Rutiner för skolskjutsPDF (pdf, 107.2 kB)

Ansökan om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts inför varje läsår på blankett "Skolskjuts - ansökan". Ansökan ska vara inskickad senast 31 maj. Därefter sker en individuell prövning och besked om beslut lämnas senast den 15 augusti.

Skolskjutsbeslutet kan överklagas och överklagan ska göras inom tre veckor från den dag man fick del av beslutet. För att alla ska ha chans att överklaga inom treveckorsperioden skickar Lidingö stad inte ut några beslut i semestertider utan väntar till augusti.

En försenad eller ofullständig ansökan kan innebära att beslutet försenas.
I avvaktan på beslut ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan.

Upphämtningstider för skolskjuts

Alla elever som blivit beviljade skolskjuts samåker í en så kallad slinga, det innebär att skolskjutsen hämtar upp eleverna på olika platser och upphämtningstiderna kan därför variera.

Mer information finns i rutiner för skolskjutsPDF (pdf, 107.2 kB)

Tillfälligt funktionshinder

Elever med tillfälliga funktionshinder har inte rätt till skolskjuts. Det gäller till exempel benbrott eller planerad operation, det vill säga en tidsperiod på upp till tolv veckor. Då ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan. Från 12:e veckan och framåt kan vårdnadshavaren ansöka om skolskjuts.

Vid ett tillfälligt funktionshinder på grund av olyckshändelse som inträffat under skoltid eller elevens direkta färd till eller från skolan ska vårdnadshavaren anmäla skadan till Lidingö stads försäkringsbolag där alla elever är olycksfallsförsäkrade.

Självskjuts - så fungerar det

En elev som beviljats skolskjuts får i första hand terminskort i kollektivtrafiken. I vissa fall, till exempel där vatten skiljer hem och skola eller där det saknas kollektivtrafik kan kommunen också använda så kallad självskjutsning. Då skjutsar vårdnadshavare eleven till skolan eller närmaste lämpliga plats på Lidingö mot en självskjutsersättning. Ersättningen kan kombineras med terminskort i kollektivtrafiken. Finns det fler elever i samma familj gäller samåkning.

Skolskjuts med båttaxi och taxi

Från vårterminens start och fram till 15 april ska elever med rätt till skolskjuts och som bor på Storholmen resa med båttaxi. Staden har under denna tidsperiod avtal med ett båtbolag som kör eleverna mellan Storholmen och Sticklinge brygga. De elever som fått beslut om skolkjuts med båttaxi kan kontakta båttaxibolaget för tidtabell.

Båt till/från Storholmens södra brygga 10 januari-15 april
Stockholm Charter och Båttaxi AB
Magnus Svensson
Telefon: 070-731 04 08
Tomas Brundin
Telefon: 076-199 90 00

De elever som fått beslut om skolskjuts med taxi kan kontakta Sverigetaxi för tidtabell med hämtning och lämning.

Sverigetaxi
Telefon: 08-632 90 50
E-postadress: planering@taxi020.se

Kontakt
Till toppen av sidan