Skriv ut
Dela

Inackorderingsstöd

Kommunen kan bevilja inackorderingsstöd om en elev i kommunal gymnasieskola måste inackorderas på grund av lång resväg.

Elever på folkhögskola eller fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vem kan få inackorderingsstöd?

Lidingö stad beviljar inackorderingsstöd om eleven är inackorderad på skolorten eller i dess närhet och uppfyller följande kriterier:

  • är folkbokförd i Lidingö stad
  • studerar på heltid i kommunal gymnasieskola
  • är under 20 år (bidraget gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • har resväg på minst 50 kilometer enkel resa mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och inackorderingsadressen i den andra kommunen
  • går viss utbildning som inte erbjuds i Stockholms län
  • är antagen till en riksrekryterande idrottsutbildning
  • är antagen till en riksrekryterande utbildning godkänd av Skolverket
  • går på ett nationellt program och är mottagen i första hand (gäller bara elever som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt)

Vem har inte rätt till inackorderingsstöd?

Elever antagna i andra hand till NIU (nationella idrottsutbildningar), en av Skolverket beviljad nationell idrottsutbildning, beviljas inte inackorderingstillägg.

Hur stort är inackorderingsstödet?

Inackorderingsstödet motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet. Beloppet förändras varje läsår belopp men snittet ligger mellan 13 000-14 000 kronor per läsår. Stödet betalas till elevens konto runt den 20:e i aktuell månad.

När ansöker du?

Du behöver endast söka stödet en gång per termin, efter höstterminens start. Stödet beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Du ansöker på blankett "Ansökan om inackorderingsstöd". 

 

Kontakt
Till toppen av sidan