Skriv ut
Dela

Studera utomlands

Elever som vill studera utanför Sverige har möjlighet att ta med skolpengen till en svensk gymnasieskola utomlands.

Detta gäller alla gymnasieelever som är folkbokförda på Lidingö. Elevens skolpeng betalas då direkt till skolan.

Villkor för utlandsstudier

  • Eleven ska vara antagen och ha tackat ja till en plats i svensk gymnasieskola.
  • Utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket.
  • Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan de båda skolorna så att den totala studietiden inte blir längre än tre år.
  • Lidingö stad betalar ut kommunal skolpeng för högst ett års studier utomlands.
  • Vårdnadshavare är skyldiga att skriftligt informera utbildningsförvaltningen om eleven avbryter sina studier eller flyttar till en annan kommun.

Att tänka på innan du ansöker 

  • Kontakta aktuell svensk utlandsskola för att söka plats.
  • Ansök om studieuppehåll.
  • Om utlandsskolan tar ut egna avgifter, utöver skolpengen, står du själv för kostnaden. Det kan gälla avgifter för undervisning, kost och logi.
  • Du har inte rätt till inackorderingstillägg vid utlandsstudier.
  • I mån av plats kan du återvända till din gymnasieutbildning i Sverige efter utlandsstudierna.

Hur ansöker jag?

Eleven ansöker på blankett "Gymnasiepeng för gymnasiestudier vid svensk utlandsskola -ansökan". Mottagande utlandsskola ska också fylla i en försäkran på blanketten. Skicka ifylld blankett till utbildningsförvaltningen.

När kan jag söka?

Eleven ansöker oftast utlandsstudier under andra året på gymnasiet men det går att söka från och med vårterminen under första gymnasieåret.

Om skolpeng

Lidingö stad betalar ut skolpeng enligt Kommunförbundet Stockholms Läns riktlinjer. 

Läs mer på www.ksl.se.länk till annan webbplats

 

Kontakt
Till toppen av sidan