Skriv ut
Dela

Chans att tycka till! Samråd om Lojobacken

Nu är förslaget till ny detaljplan för Lojobacken i Rudboda ute på samråd. Den 25 april hålls öppet hus i Stadshuset och fram till den 15 maj kan du tycka till.

Detaljplanens syfte är att göra tio nya flerbostadshus möjliga inom planområdets västra del och att skydda det kulturhistoriskt värdefulla bostadsområdet inom fastigheten Lojo 1.

Planområdet omfattar skogs- och grönytor öster och väster om Lojovägen. I planområdet ingår också ett område mellan Norra Kungsvägen och Nilstorpsvägen, samt det befintliga bostadsområdet inom fastigheten Lojo 1.

Samråd och öppet hus

Mellan den 3 april och 15 maj 2017 kan du se planhandlingarna här, under respektive ordinarie öppettider:

  • Miljö- och stadsbyggnadskontoret, plan 5 i Stadshuset, Stockholmsvägen 50
  • Stadshusets entréhall, där underrättelse finns anslagen på kommunens anslagstavla
  • Stadens webbplats: Lojobacken.

Staden bjuder in till ett samrådsmöte i form av öppet hus den 25 april 2017 klockan 18.00-20.00 i Stadshusets entréhall. Här finns möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän och arkitekterna som ritat förslaget.

Vad tycker du?

Hit kan du skicka synpunkter:
E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
Post: Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad, 181 82 Lidingö.

Vi behöver dina synpunkter senast den 15 maj 2017.

Mer information

Till toppen av sidan