Skriv ut
Dela

Kottlasjön kan bli fri från kraftig algblomning

För att få bukt med algblomningen i Kottlasjön på längre sikt kan staden komma att göra åtgärder i sjön redan under sommaren 2017. Ett förslag för att minska fosforhalten i sjön presenterades för teknik- och fastighetsnämnden den 5 april. Beslut ska fattas den 10 maj.

Den metod staden föreslår är en aluminiumbehandling av sjöns bottensediment. Behandlingen kan på ett effektivt sätt binda och inaktivera den fosfor som nu läcker ut i vattnet och orsakar algblomningen.

Varför behövs detta?

Staden har under många år följt upp vattenkvalitén i sjön. Viss algblomning är naturlig men 2016 inträffade en kraftig algblomning som om den upprepas riskerar att försämra såväl bad och friluftsliv som växt- och djurliv. Algblomningen har bildats då en stor mängd fosfor, genom tidigare avloppsutsläpp, lagrats i sjöns sediment. Med mindre mängd fosfor kan algerna inte blomma på samma sätt.

Ofarlig metod med långtidseffekt

Aluminiumföreningen är densamma som används för att ta bort fosfor ur sjövatten som ska bli dricksvatten. Den är ofarlig för människor, djur och växter. Bad, friluftsliv och fiske kan pågå som vanligt under arbetet.

Metoden har gett goda och långsiktiga resultat i andra sjöar där den använts, till exempel i Flaten, i Långsjön i Älvsjö och i Långsjön i Nacka. Inga negativa effekter har konstaterats på växt- och djurliv och vattnet har redan efter några veckor blivit klarare.

Vad händer nu?

Förutsatt att beslut om genomförande fattas, nödvändiga tillstånd beviljas, och entreprenör upphandlas, kan arbetet starta i juli. Vi kommer att informera markägare och rättighetsinnehavare skriftligen om åtgärderna och gå ut med en kungörelse i lokatidningen. Arbetena beräknas vara klara i oktober.

Till toppen av sidan