Skriv ut
Dela

Larsbergsparken och naturområdet förnyas

Fram till september kommer ett större upprustningsarbete att pågå i Larsbergsparken. Det är både lekparken och den gröna parken som ska fräschas upp för att ge mer utrymme för lek, spel och umgänge.

Gallring

Den 6 mars börjar vi med att röja sly och förfina naturmarken i och runt parken (rödmarkerade områden). De flesta träden får stå kvar men en del tar vi bort för att ge yngre plantor mer ljus, näring och plats att växa upp. Arter som ek, hagtorn, hassel och slån gynnas.  Vi markerar de träd som ska sparas och de som ska tas bort.

Naturområdet vi röjer i är cirka 1 hektar stort. När grenar, ris och stockar samlas på ett ställe blir det stora volymer. Eftersom marken inte gallrats på många år blir insatsen lite större. Fortsätter
vi att ta hand om naturmarken på ett bra sätt blir röjningsarbetet mindre omfattande nästa gång.

Gallringsarbetet utförs av vår entreprenör Naturskog AB och pågår under mars. Vi användar motorsåg och en mindre skogsmaskin i arbetet och ber om ursäkt för visst buller dagtid.

Lek, spel och samvaro

Mellan maj och september installerar vi ny utrustning som till exempel gungor, klätternät, hängmattor och lekhus. Det blir också gymutrustning för olika åldrar och en vattenlek. Vi planterar fler träd och blomsterlökar, och nya picknickbord, grillar och bänkar gör parken till en mötesplats över generationsgränser. Skisser kommer att sättas upp i parken när vi närmar oss byggstart.

För att skapa plats för den nya utrustningen behöver vi ta bort sex träd vid bollplanen. Att just dessa träd fälls beror på deras placering och vitalitet samt att de kan påverka dagvattensystemet. Istället planterar vi tjugo nya träd i parken. Dessa placeras så att de får möjlighet att växa och utvecklas. Träden är av sådana arter som kommer att pryda parken, både genom deras sätt att växa men också för att de blommar vackert om våren och ger fina höstfärger.

Bakgrund

Staden har under det senaste året arbetat med projektörer för att utforma en ombyggnation av Larsbergsparken. Vi har beaktat lek, träning, umgänge och vegetation och kan snart presentera den utformning vi tror passar boende och besökare  i olika åldrar. 

Till toppen av sidan