Skriv ut
Dela

Zetterbergsdammen fräschas upp

Dammen vid Zetterbergsvägen får en rejäl ansiktslyftning och tillförseln av vatten till dammen blir effektivare. Beslut om åtgärderna fattas den 10 maj i teknik- och fastighetsnämnden.

 

Zetterbergsdammen med sin omgärdande park är i behov av uppfräschning. Dammen är en vandringsväg för grod- och kräldjur och ska även i framtiden vara en god biotop för dem. Platsen har också potential att bli ett spännande utflyktsmål för elever i de närliggande skolorna.

De förbättringar som föreslås är:

  • Eko-brygga med tittfönster för att kunna se livet i vattnet
  • Flackare dammslänter så att groddjuren lätt kan ta sig i och ur vattnet
  • Växter som främjar biologisk mångfald och blommar året runt
  • Fler sittmöjligheter i parken
  • Dämpad belysning för ökad trygghet

Effektivare vattenhantering

Idag fylls Zetterbergsdammen på med färskvatten. Studier visar att gatans dagvatten kan ledas om för att förse dammen med vatten. På så sätt skulle vi minska förbrukningen av färskvatten och ta tillvara dagvattnet.

För att ta hänsyn till de fridlysta groddjuren (stor och liten vattensalamander) kommer dammen att renoveras i två etapper med start under hösten 2017. Arbetet med dammen ska vara klart under våren 2019.

Till toppen av sidan