Skriv ut
Dela

Säkrare cykelväg och fräschare damm vid Zetterbergsvägen

Ett förslag att restaurera dammen och bygga en gång- och cykelväg längs Zetterbergsvägen har presenterats för teknik-och fastighetsnämnden. Beslut ska fattas den 10 maj.

Gång- och cykelväg för skolbarnen

Zetterbergsvägen är en viktig skolväg för barn som tar sig till och från Källängens skola och Klockargårdens skola.  För att erbjuda barnen en säker skolväg och binda ihop cykelnätet föreslår vi att den befintliga gångbanan breddas så att både cykel- och gångtrafikanter ryms. I samband med att gångbanan breddas kommer även Zetterbergsvägen att behöva breddas något.

Attraktivt utflyktsmål

Zetterbergsdammen med omgärdande park är i behov av uppfräschning. Dammen är en vandringsväg för grod- och kräldjur och ska fortsatt vara en god biotop för dem. Platsen har med sitt pedagogiska innehåll potential att bli ett utflyktsmål för elever i de närliggande skolorna. Inom ramen för förslaget finns:

  • Eko-brygga med tittfönster för att kunna se livet i vattnet
  • Flackare dammslänter så groddjuren lätt kan ta sig i och ur vattnet
  • Växter som främjar biologisk mångfald och blommar året runt
  • Fler sittmöjligheter i parken
  • Dämpad belysning för ökad trygghet 

Effektivare vattenhantering

Idag fylls Zetterbergsdammen på med färskvatten. Studier visar att gatans dagvatten kan ledas om för att förse dammen med vatten. På så sätt skulle vi minska förbrukningen av färskvatten och ta tillvara dagvattnet.

Vad händer nu?

Förutsatt att beslut och upphandling av entreprenör löper enligt plan, kan större delen av arbetet ske mellan augusti 2017 och mars 2018. För att ta hänsyn till de fridlysta groddjuren kommer vi att renovera dammen i två etapper. De avslutande arbetena med dammen skulle då vara klara i mars 2019.

Till toppen av sidan