Skriv ut
Dela

Zetterbergsdammen fräschas upp

Dammen vid Zetterbergvägen med omgivning ska få en rejäl ansiktslyftning. Dagvatten ska ledas till dammen och det blir säkrare att korsa vägen i höjd med dammen, där Zetterbergsvägen smalnas av.

Zetterbergsdammen med sin omgärdande park är i behov av renovering.  Dammen är en vandringsväg för grod- och kräldjur och ska även i framtiden vara en god biotop. Platsen kan också bli ett intressant utflyktsmål för elever i de närliggande skolorna.

Vi planerar flera förbättringar som ska bidra till att platsen upplevs trevligare, tryggare och mer intressant att besöka och vistas i. 

  • Flackare dammslänter så att groddjuren lätt kan ta sig i och ur vattnet
  • Brygga med infällda tittfönster så att du kan se djurlivet i vattnet
  • Växter som främjar biologisk mångfald och som blommar större delen av året
  • Belysning runt den befintliga stigen och fler sittplatser i parken

Effektivare vattenhantering

Idag fylls Zetterbergsdammen på med färskvatten. Studier visar att gatans dagvatten kan ledas om för att förse dammen med vatten. På så sätt kan vi minska förbrukningen av färskvatten och ta tillvara dagvattnet.

Hänsyn till djurlivet i dammen

För att ta hänsyn till de fridlysta groddjuren (stor och liten vattensalamander) renoverar vi dammen i två etapper, med start i oktober 2017. Arbetet med dammen kan då vara klart i mars 2019.

Parallellt med arbetena i höst smalnar vi av Zetterbergsvägen i höjd med dammen, för att besökare ska kunna ta sig över gatan på ett säkrare sätt.

Till toppen av sidan