Skriv ut
Dela

Kartor och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Lantmäteriet och miljö- och stadsbyggnadskontoret hanterar tillsammans frågor som rör din fastighet.

När man ur lantmäterisynpunkt talar om fastigheter menar man ett avgränsat markområde, inte en byggnad. Oftast ingår det dock byggnader på fastigheten. Fastigheten (markområdet) har en egen beteckning, till exempel Lejonet 22.

Nytt höjdsystem sedan 2013

2013 införde Lidingö ett nytt system för höjdmätning, RH2000. Nollpunkten ändrades vilket innebär att Lidingö "lyfte" 52 centimeter. Läs mer om höjdsystemet.

Till toppen av sidan