Skriv ut
Dela

Kartor och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Lantmäteriet och miljö- och stadsbyggnadskontoret hanterar tillsammans frågor som rör din fastighet.

När man ur lantmäterisynpunkt talar om fastigheter menar man inte en byggnad, utan ett avgränsat markområde. Oftast ingår det byggnader på fastigheten. Markområdet har en egen beteckning, till exempel Lejonet 22.

Nytt höjdsystem sedan 2013

2013 införde Lidingö ett nytt system för höjdmätning, RH2000. Nollpunkten ändrades vilket innebär att Lidingö "lyfte" 52 centimeter. Läs mer om höjdsystemet.

Kontakt
Till toppen av sidan