Skriv ut
Dela

Stöd till kulturföreningar


Kulturstödet är indelat i två delar, verksamhetsstöd och stöd till offentliga kulturarrangemang. Verksamhetsstödet är ett årligt bidrag till kulturföreningar för baskostnader i verksamheten. Stöd till offentliga kulturarrangemang är ett förlustbidrag som ges för offentligt anordnade kulturarrangemang. Stöden är fastställda av kultur- och fritidsnämnden.

Vi vill stötta den fria kulturen på Lidingö som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kultur ska skapa gemensamma rum, bidra till delaktighet och öppna nya världar för Lidingöbor i en kreativ, hälsosam och hållbar stad.
Vilka kan då söka?
Kulturstöd kan sökas av ideella föreningar som bedriver kulturell verksamhet inom områden som rör litteratur, musik, dans, teater, bildkonst, kulturhistoria, slöjd, cirkus eller liknande områden.

Allmänna villkor för att söka kulturstöd

  • Föreningen ska bedriva kulturell verksamhet
  • Föreningen ska ha minst 10 registrerade medlemmar som betalar medlemsavgift
  • Föreningen ska ha minst 10 redovisade sammankomster per år
  • Majoriteten av föreningens medlemmar ska vara hemmahörande på Lidingö
  • Föreningen ska vara öppen för alla som ansluter sig till föreningens antagna stadgar och mål
  • Föreningen ska ha årsmöte där verksamhets- och ekonomisk berättelse godkänns och där revisionsberättelsen redovisas

Bidrag utgår inte till

  • Förening vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen
  • Förening som får bidrag av annan förvaltning inom staden eller på annat sätt erhåller bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lärande- och kulturförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 20
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anneli Mannberg länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kultursekreterare
Tel: 08 731 37 67
E-post: Anneli.Mannberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Kontakt
Till toppen av sidan