Skriv ut
Dela

Naturområden

Långängen-Elfviks naturreservat

Kommunfullmäktige beslutade 25 september 2006 att hela Kottlasjön och det öppna jordbrukslandskapet på Elfvikslandet ska ingå i det nya Långängen-Elfviks naturreservat. Detta ger bättre skydd av Kottlasjön och bevarar landskapsbilden på Elfvik som är ett riksintresse sett från farleden in till Stockholm.

Kopplingstvånget för hundar gäller i reservatet förutom på Elfvikslandet.

Kappsta naturreservat

Den 18 december 1995 fattade länsstyrelsen i Stockholms län beslutet att inrätta naturvårdsområdet, numera naturreservatet, Kappsta i Lidingö kommun.

Grunden för beslutet var områdets skyddsvärda växt- och djurliv. Kappsta har vetenskapliga botaniska värden. Området har också betydelse som rekreationsområde och är kulturhistoriskt intressant. Kappsta sköts enligt fastställd skötselplan.

Detta gäller för naturreservatet:

Skogsvård inklusive avverkningar ska utföras i den omfattning som anges av skötselplanen.

I föreskrifter gentemot allmänheten är det förbjudet att bryta kvistar, gräva upp växter, störa djurlivet, elda på annat än på iordningsställda platser, medföra hund (eller annat husdjur) som inte är kopplad, störa med radioapparater eller andra apparater och motorer.

I Kappsta får man inte rida, tälta eller cykla. Ankring med båt är tillåtet i högst två dygn.

Naturstig i Ekbackens lövskogslund

Naturstigen, som är cirka 600 meter lång, sträcker sig genom en rik och lummig lundmiljö och kantas av mängder med vackra vårblommor. Området hyser också ett rikt djurliv och längs stigen kan man se några av Lidingös äldsta ekar och vackra hasselbestånd.

Informationsskyltar är uppsatta i området. En folder som beskriver växt- och djurlivet i Ekbackens lövskogslund kan du ladda ner härPDF (pdf, 676.8 kB) eller också hämta i Stadshusets reception.

Ekbackens lövskogslund ligger på södra delen av Lidingö mellan bebyggelsen i Larsberg (vid vändplanen på Larsbergsvägen), Agavägen, Brostugevägen och sjösidan mot Lilla Värtan. Området nås via buss eller Lidingöbanan. Parkering finns vid Aga eller Larsbergs brygga.

Naturstigen är framtagen av Lidingö naturskyddsförening i samarbete med Lidingö stad och med stöd av den statliga lokala naturvårdssatsningen, LONA. 

Naturstigar för Skogsmullebarn

Det finns två naturstigar för barn i Långängens naturreservat, anlagda av Friluftsfrämjandet. Tanken är att en vuxen går tillsammans med barnen. Stigarna är markerade med träpålar, på vilka det sitter ett märke och en siffra. Det finns texter att läsa för barnen vid de olika stationerna.

Friluftfrämjandets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns texterna och information om hur du hittar till naturstigarna.

Mer information

Läs mer om Långängen-Elfviks naturreservat:
Långängen-Elfviks naturreservatPDF (pdf, 7.3 MB)
Historisk landskapsanalys om ElfvikslandetPDF (pdf, 896.1 kB)
Elfvikslandet, Ängs- och hagmarksinventeringPDF (pdf, 340.4 kB)
Översiktlig beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnaderPDF (pdf, 320.3 kB)

Läs mer om Kappsta naturreservat:
Föreskrifter om Kappsta naturreservatPDF (pdf, 257.7 kB)
SkötselplanPDF (pdf, 846.5 kB) för Kappsta

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kundcenter
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan