Skriv ut
Dela

Långängens gård

Långängens gård är en mysig gammal gård som i dag är en servering omgiven av vacker natur och promenadvägar.

Området kring Långängens gård har anor som går tillbaka ända till vikingatiden. Strax nordväst om gårdsbyggnaderna ligger ett gravfält från sen järnålder där långängenborna gravsattes.

På 1300-talet omnämns gården i skrift och ägdes då av Heliga Birgittas son. Gården brann dock ned och den mangårdsbyggnad som i dag står på platsen byggdes under 1770-talet. Gården är typisk för mindre präst- och herrgårdar från denna tid. I byggnaden finns en del bevarade inredningsdetaljer såsom paneler, dörrbeslag och lås. Flygelbyggnaden, uppförd på likartat sätt som mangårdsbyggnaden, är daterad till omkring 1815. Tre ekonomibyggnader finns bevarade – loge, uthus och hölada. Den timrade logen uppfördes 1807 och cirka 450 meter väster om gården finns en röd timrad hölada som anses vara från början av 1800-talet.

En vanlig gäst på Långängen var Bellman och poeten Wilhelm von Braun bodde under en tid på gården.

Långängen har haft fler olika verksamheter förutom jordbruk, såsom fattighus, småskola och lägerverksamhet. Idag har gården, sedan 1950-talet, kaféservering och har sedan dess varit ett populärt utflyktsmål.

De vackra markerna kring Långängens gård är i dag naturreservat och används för friluftsliv och rekreation.

Långängens gård
Ekholmsnäsvägen
181 41 Lidingö
Tel: 08-766 34 60
E-post: info@langangensgard.se
Webblänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan