Skriv ut
Dela

Arbetsmarknad

Att bidra till en utvecklad arbetsmarknad både lokalt och regionalt är en viktig uppgift för Lidingö stad. Därför samarbetar staden med näringslivet, arbetsförmedlingen och civilsamhället  i frågor som rör stöd och fortsatt utveckling av arbetsmarknaden.

Stockholms regionens snabba tillväxt gör att vi inom de kommande åren  behöver fler engagerade medarbetare. Läs mer om hur det är att arbeta i Lidingö stad.

Jobbstödet
Jobbstödet är ett samlingsnamn på aktiviteter och insatser som vänder sig till alla Lidingöbor som står utanför arbetsmarknaden, såväl etablerade som nyanlända. Målet är att stötta och hjälpa fler i arbete.

Arbetsmarknadsinsatserna utgår från varje individs behov och livssituation. Motivation och matchning till arbete kan leda till flera positiva mål, exempelvis;

  • Bättre psykisk hälsa
  • Självförsörjning
  • Minskad risk för utanförskap
  • Underlag för gynnsammare behandling av de som fått tillfälligt uppehållstillstånd och ska söka permanent uppehållstillstånd.
  • Större möjligheter till att få eget boende om man har arbete
  • Större möjlighet till familjeåterförening
  • Minskat ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknad, bostad och integration
Från den 1 januari omfattar stadens integrationsenhet även arbetsmarknad och
bostad. I och med denna organisationsförändring kommer integration och arbetsmarknad att få en tydligare sammanhållning. Enheten byter namn till arbetsmarkand, bostad och integration och kommer att jobba med insatser som omfattar alla som står långt ifrån arbetsmarknaden, såväl nyanlända som etablerade Lidingöbor.

 

Till toppen av sidan