Skriv ut
Dela

Lokaler och mark

Efterfrågan på byggbar mark för bostäder, handel, kontor och industri på Lidingö är mycket stor, men tillgången är starkt begränsad.

Den gällande översiktsplanen antogs av Lidingö kommunfullmäktige år 1990 och reviderades 2012. I samband med revideringen gjordes en inventering av tillgänglig mark och vid eventuell exploatering kommer näringslivets behov att avvägas mot övriga markanspråk.

Ett förslag till stadsutveckling med mer handel, kontor och mötesplatser i Lidingös centrala delar - Centrum/Torsviksprojektet - är framtaget. Pågående stadsutvecklingsprojekt

Har du frågor om mark, kontakta utvecklingsstrateg Malin Remes, se info till höger.

Kontakt

Malin Remes
Utvecklingsstrateg, miljö- och stadsbyggnadskontoret
Tel: 08-731 33 11
E-post: malin.remes

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
1 av 6 gillar detta
Till toppen av sidan