Skriv ut
Dela

Följ arbetet med nya näringslivspolicyn

Var med och påverka näringslivsklimatet på ön

Under hösten pågår arbetet med att ta fram en näringslivspolicy med en övergripande strategi för hur Lidingö ska kunna erbjuda företag på ön de bästa förutsättningarna för sina verksamheter. I det arbetet är du som lokal företagare viktig.

Syftet med näringslivspolicyn är att ringa in hur staden och öns företagare gemensamt ska utveckla näringslivsklimatet på ön.

Så här har arbetsprocessen gått till
Startskottet för arbetet med den nya policyn gick på Näringslivskommittén den 7 september, där representanter från politiken, tjänstemän och näringslivsorganisationerna träffas.

Webbenkät
Under vecka 46-47 genomförde vi en webbenkät för att fånga upp vilka områden du som företagare tycker att den nya policyn ska fokusera på. Vi fick in 135 svar som är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med den nya näringslivspolicyn.
Se resultatet av enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Workshop
Webbenkäten följdes upp med en workshop torsdagen den 1 december där alla företagare på ön fick möjlighet att föra fram sina tankar och synpunkter kring hur vi skapar ett ännu bättre näringslivsklimat på Lidingö. Till workshopen var även representanter från de politiska partierna inbjudna.

Nästa steg
I februari kommer Näringslivskommittén och representanter från de politiska partierna att träffas för en "slutworkshop" innan policyn ska upp i kommunfullmäktige för beslut. När policyn antagits blir nästa steg att ta fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter för hur de uppsatta målen ska uppnås.

Kontakt

Malin Rosenqvist
Näringslivschef
Tel: 08-731 30 79
E-post: malin.rosenqvist

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
2 av 3 gillar detta
Till toppen av sidan