Skriv ut
Dela

Ansökan om att bli utförare av familjerådgivning

Lidingö stad arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninvånare inom de områden som staden ansvarar för.
Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö stad inbjuder företag att ansöka om att delta i valfrihetssystemet, LOV, för utförande av stadens familjerådgivning.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som utförare av familjerådgivning ska lämnas elektroniskt i upphandlingssystemet Tendsign. Svar lämnas på anvisade platser i dokumentet. Samtliga frågor skall besvaras för att ansökan ska anses vara fullständig. Företag som lämnar ansökan blir godkänt under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Under rubriken Anbud, ansökan och krav till vänster kan du läsa mer om hur du ansöker.

Kundens val

Kunden avgör själv vilken av stadens utförare som väljs. Om kunden inte vill eller kan göra ett aktivt val erbjuds ett ickevalsalternativ genom att kunden tilldelas kommunens egen familjerådgivning. I ett valfrihetssystem enligt bestämmelserna i LOV kan kunden alltid byta utförare vid behov.

Ersättning

Den ersättning som utförarna får är fastställd i förväg och lika för alla. Utförarna konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet.

Frågor och information

Frågor avseende ansökan ska ställas skriftligen i Tendsign och svar kommer att lämnas via e-postsystemet till leverantörens kontaktperson för ansökan.

Frågor om villkor, upphandling och förfrågningsunderlag:
Markus Lundström
Tel: 08-731 30 39
E-post: markus.lundstrom

Frågor om verksamhet:
Tomas Öberg
Tel: 08-731 30 55
E-post:tomas.oberg

Kontakt
Till toppen av sidan