Skriv ut
Dela

Upphandling

Enheten ansvarar för att driva och utveckla stadens upphandlings- och e-handelsverksamhet. Vidare ansvarar enheten för systemförvaltning och utveckling av stadens ekonomi- och inköpssystem Agresso. Det finns också en supportfunktion för användarna. Enheten ansvarar även för uppföljning av stadens måltidsservice.
 
Ansvaret innebär att

  • utföra upphandlingar i samråd med förvaltningarna
  • verka för samordning av stadens upphandlingar
  • upprätta avtal i samband med upphandlingar 
  • ge råd och anvisningar i upphandlingsfrågor och e-handelsbeställningar
  • ansluta leverantörer till e-handelssystemet
  • implementera e-beställningar i stadens förvaltningar
  • samordna avtalsuppföljning
  • genomföra utbildningar inom dessa ansvarsområden.

 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör grunden för Lidingö stads upphandlingsverksamhet. Upphandlingen ska genomföras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Upphandlingen ska präglas av kompetens, effektivitet och samverkan i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Lämna elektroniska anbud via Tendsign

På webbplatsen Tendsign skapar, annonserar och följer upphandlare sina upphandlingar. Du som är leverantör kan lämna elektroniska anbud. Lämna anbud via Tendsignlänk till annan webbplats

Stadsledningskontoret
Upphandlingsenheten
E-post: upphandlingsenheten@lidingo.se

Adriana Buzea
Upphandlingschef
Tel: 08-731 31 42
E-post: adriana.buzea@lidingo.se

Kerstin Thuresson
Upphandlare
Tel: 08-731 32 25
E-post: kerstin.thuresson@lidingo.se

Marcus Gustafsson
Upphandlare
Tel: 08-731 30 92
E-post: marcus.s.gustafsson@lidingo.se

Gun-Britt Nordström Lindblad
Upphandlingskoordinator
Tel: 08-731 30 61
E-post: gun-britt.lindblad@lidingo.se

Lena Wennerklint
Entreprenadupphandlare
Tel: 08-731 34 68
E-post: lena.wennerklint@lidingo.se

Therese Perner
Upphandlare
Tel: 08-731 36 89
E-post: therese.perner@lidingo.se

Mathias Sylvan
Upphandlingsjurist
Tel: 08-731 37 05
E-post: mathias.sylvan@lidingo.se

Markus Lundström
Upphandlare
Tel: 08-731 30 39
E-post: markus.lundstrom@lidingo.se

Petra Norelius
Verksamhetsuppföljare av kostentreprenader
Tel: 08-731 31 71
E-post: petra.norelius@lidingo.se

Till toppen av sidan