Omsorg och stöd

Akuta ärenden på kvällar och helger angående missbruk, våld och barn som far illa.


Stöd och hjälp till barn, unga och familj.
Information om familjerådgivning och föräldrastöd.

 

Information om hemtjänst, boende, matlådor, trygghetslarm, färdtjänst.
Förebyggande stöd och sociala aktiviteter.
Information om ansökan och kostnader.

Stöd och hjälp för personer med funktionsnedsättning.
Information om ansökan och kostnader.

Stöd och hjälp för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.
Information om ansökan och kostnader.

 

Stöd och hjälp vid problem med alkohol, droger och spelmissbruk.
Stöd och information till tonåringar och tonårsföräldrar om alkohol- och drogmissbruk.

Information om ekonomiskt bistånd, skuldsanering och konsumentrådgivning.

Information om stöd och hjälp du kan få som anhörig till person som har till exempel demens, psykisk ohälsa, missbruksproblem eller funktionsnedsättning.

Information till dig som nyanländ. Så arbetar vi med integration.

Lidingö stads kvalitetsarbete och resultat från brukar­undersökningar.

Information för utförare.

Information om vad det innebär att vara volontär och vilka typer av volontärarbete vi erbjuder.

 

Till toppen av sidan