Skriv ut
Dela

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.     

Polis, brand och ambulans - 112.

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, akut logi eller andra akuta situationer, till exempel vid misstanke att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Socialjouren finns till för alla medborgare, oavsett ålder.

Socialjouren

 • Socialjouren


  Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, akut logi eller andra akuta situationer, till exempel vid misstanke att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Socialjouren finns till för alla medborgare, oavsett ålder. Socialjouren Nordsost arbetar tätt tillsammans med polis, räddningstjänst och akutsjukvård för att ge ett snabbt stöd. Socialjouren är till för alla som vistas i Vallentuna, Täby, Österåker, Norrtälje, Vaxholm, Danderyd och Lidingö stad.Socialjouren stöttar dig i akuta situationer på icke kontorstid fram tills du kan få hjälp av en handläggare i din kommun.Öppettider
  Måndag - torsdag: kl. 16:30 – 02:00
  Fredag: kl. 15:00 – 02:00
  Lördag: kl. 16:00 – 02:00
  Söndag: kl. 16:00 – 02:00
  Tel socialjouren: 08-410 200 40
  Övrig jourtid hänvisas till Polisen:
  114 14
  Socialjouren har öppet alla dagar under hela året efter ordinarie kontorstid. Nattetid efter klockan 02:00 har personalen beredskap och nås via polisen, telefon 114 14. Jouren kallas då in i tjänst vid akuta ärenden. Om du är i akut behov av skydd eller befinner dig i fara ring SOS alarm på telefon 112.Under kontorstid
  Under kontorstid tar socialtjänsten i din kommun hand om akuta ärenden.


Hot och våld

 • Omsorgs- och socialförvaltningen


  Information om hjälp och stöd för dig som blivit utsatt för hot eller våld.Tel: 08-731 30 00, kundtjänst vardagar kl. 08.30 — 16.00Kontakt:
  Tel: 08-731 46 11

 • Socialjouren Nordost


  Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, akut logi eller andra akuta situationer, till exempel vid misstanke att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Socialjouren arbetar tätt tillsammans med polis, räddningstjänst och akutsjukvård för att ge ett snabbt stöd. Socialjouren är till för alla som vistas i Vallentuna, Täby, Österåker, Norrtälje, Vaxholm, Danderyd och Lidingö stad.Socialjouren stöttar dig i akuta situationer på icke kontorstid fram tills du kan få hjälp av en handläggare i din kommun.Öppettider
  Måndag - torsdag: kl. 16:30 – 02:00
  Fredag: kl. 15:00 – 02:00
  Lördag: kl. 16:00 – 02:00
  Söndag: kl. 16:00 – 02:00
  Tel socialjouren: 08-410 200 40
  Övrig jourtid hänvisas till Polisen:
  114 114
  Socialjouren har öppet alla dagar under hela året efter ordinarie kontorstid. Nattetid efter klockan 02:00 har personalen beredskap och nås via polisen, telefon 114 14. Jouren kallas då in i tjänst vid akuta ärenden. Om du är i akut behov av skydd eller befinner dig i fara ring SOS alarm på telefon 112.Under kontorstid
  Under kontorstid tar socialtjänsten i din kommun hand om akuta ärenden.

 • Polis


  Larmtelefon:   112 Lidingöpolisen
  Tel dagtid: 010-563 82 61
  E-post: polismyndigheten.stockholm@polisen.se
  Läs mer: Polisens informationssida om brott i nära relationerlänk till annan webbplats
 • Brottsofferjouren, BOJ


  Stockholms innerstad och Lidingö.

  Tel: 08-612 21 21Våld i nära relationer

 • Barnmisshandel och sexuella övergrepp


  Barn kan utsättas för misshandel och sexuella övergrepp både inom och utanför familjen. Om du misstänker att ett barn kan behöva skydd eller är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du tar kontakt med oss på omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte själv ha bevis för att barnet far illa. Om du önskar samråda om en anmälan kan du tala med enhetschefen på familjeenheten.Tel: 08-731 30 00
  Telefontid: Vardagar kl. 08.30-16.00

 • Barn som bevittnat våld


  Om ditt barn har bevittnat våld i sin närhet kontakta omsorgs- och scoialförvaltningen. Du som är barn eller tonåring kan också själv ta kontakt för att få stöd och hjälp.Tel: 08-731 30 00
  Telefontid: Vardagar kl. 08.30-16.00

 • Omsorgs- och socialförvaltningen


  Du som har blivit hotad eller utsatt för våld kan ringa till omsorgs- och socialförvaltningens kundtjänst för att få hjälp. Om du är förälder vill vi att du alltid tar kontakt med oss. Vi kan hjälpa dig med:
  • att få kontakt med polis, sjukvård eller advokat
  • att få kontakt med andra hjälpande myndigheter och frivilliga organisationer
  • skyddat boende eller ekonomisk hjälp
  • stödsamtal till ditt/dina barn
  • råd och stöd.
  Tel: 08-731 30 00
  Telefontid: Vardagar kl. 08.30-16.00

 • Kvinnofridslinjen


  Du som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp kan kontakta kvinnofridslinjen för att få stöd. Tel: 020-50 50 50
 • Kvinnojouren Kerstin, Lidingö


  Tel: 08-767 03 03
 • Alla kvinnors hus


  Jourtelefon: 08-644 09 20
  Telefontid: vardagar kl. 09.00 — 21.00, lördag-söndag 18.00 — 21.00.

 • Mansjouren


  Mansjouren ger samtalsstöd för män och kvinnor.Jourtelefon: 08-30 30 20

Stöd till barn, unga och föräldrar

 • BRIS Barnens hjälptelefon
  Tel : 0200-230230
 • Röda korsets jourhavande kompis
  Tel: 020-222 444
 • BUP Danderyd, barn och ungdomspsykiatri 
  Tel: 08-514 521 00
  Telefontider: måndag 08.00 — 19.00 och tisdag-fredag 08.00 — 16.45.
 • Sjukvårdsrådgivning
  Tel: 1177
 • Sachska barnsjukhuset i Stockholm
  Tel: 08-616 40 00
 • Danderyds sjukhus, akutmottagning
  Tel: 08-655 50 00
 • BRIS vuxentelefon om barn
  Tel: 077-150 50 50
 • Rädda barnens föräldrastödstelefon
  Tel: 020-786 786
 • UMO, nationell ungdomsmottagning
  UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för ungdomar mellan 13-25 år.
  http://www.umo.selänk till annan webbplats

Psykiatri

 • PRIMA vuxenpsykiatri Lidingö


  Tel: 08-410 257 00
 • BUP Danderyd, barn och ungdomspsykiatri  


  Tel: 08-514 521 00
  Telefontider: måndag 08.00 — 19.00 och tisdag-fredag 08.00 — 16.45.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Omsorgs- och socialförvaltningen Mottagningsenheten
Tel: 08-731 31 32
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketter

Besöks- och postadress: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö

POSOM                         
Gustaf Sundman
Säkerhetschef
Tel: 08-731 30 73
E-post: gustaf.sundman

Akut oro för barn och övergrepp
Jone Källsäter                Enhetschef familjeenheten Tel: 08-731 46 23
E-post: jone.kallsater

Våld i nära relationer
Elisabeth Sjöström
Socialsekreterare
Tel: 08-731 46 11
E-post: elisabeth.sjostrom
       
Juridisk rådgivning     
Alla kvinnors hus    
Tel: 08-644 09 25
Telefontid: onsdag och söndag 18-21           

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
1 av 12 gillar detta
Till toppen av sidan