Skriv ut
Dela

Äldre

Du som har fyllt 65 år och har behov av stöd, service eller omsorg i din vardag kan vända dig till enheten för äldre. Lidingö stad kan erbjuda olika former av insatser och stöd utifrån hur just din situation ser ut. De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är Lidingö stads biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov.

Det kan handla om alltifrån daglig hjälp och olika former av boenden, till att få bättre kunskap om hur du kan förebygga och ta hand om din hälsa. Här får du en överblick över våra tjänster och insatser.

Många insatser måste du ansöka om men det finns även insatser som inte kräver ett biståndsbeslut. I vår informationsbroschyr Trygg på äldre darPDF (pdf, 904 kB) kan du läsa mer om vilka tjänster som Lidingö stad kan erbjuda och vilket stöd du kan få.

  Stöd och hjälp i din vardag

 • Stöd till anhöriga


  Det här är några saker du kan få stöd och hjälp med av oss:
  • enskilda samtal där du i lugn och ro får beskriva dina tankar och känslor kring din eller er livssituation för någon som har tid att lyssna.
  • information om olika former av stöd och vad dessa kostar
  • råd och stöd i olika frågor som man kan ha som anhörig
  • cirklar för anhöriga - i gruppen får du tillfälle att få råd och stöd, information och fördjupade kunskaper om olika områden
  • informationsträffar
  • utbildning och föreläsningar
  Läs mer: Stöd och hälsas webbplatsSå får du hjälp: Britt-Louise Arlekvist
  Anhörigkonsulent (under 65 år)
  Tel: 08-731 32 70
  E-post: Britt-Louise Arlekvist
  Maria Hartley
  Anhörigkonsulent (över 65 år)
  Tel: 08-731 32 97
  E-post: Maria Hartley

 • Äldrelots


  Du som är 65 år eller äldre och behöver information, stöd och vägledning när det gäller äldrefrågor är välkommen att kontakta äldrelotsen.Du kan få hjälp hitta rätt person i kommunen eller landstinget och få veta mer om föreningar och olika aktiviteter som finns på Lidingö. Äldrelotsen kan förmedla kontakt och hjälpa dig att fylla i ansökningar.
  Äldrelotsen har tystnadsplikt.
  Läs mer: Stöd och hälsas webbplats Så får du hjälp:
  Kontakta äldrelots Kristina Westman
  Telefon: 08-731 36 88
  E-post: Kristina Westman

 • Trygghetsplats


  Om du har en demenssjukdom och har hjälp i hemmet av en anhörig som behöver tillfällig avlösning kan du ansöka om en trygghetsplats. Det innebär att du kan få bo på ett korttidsboende tre dagar i taget. En trygghetsplats kan användas vid akuta behov eller för planerad avlösning. Vid behov av plats bokar din närstående direkt hos korttidsboendetFör att ansöka om trygghetsplats kontaktar du en biståndshandläggare. Webbplats: www.lidingo.se/aldreboenden Regi: KommunalLäs mer : Så ansöker du
 • Hemtjänst


  Hemtjänsten kan hjälpa till med många olika saker. Det kan vara att sköta hushållsysslor som städning, tvätt och matlagning - eller hjälpa dig med personlig omvårdnad och hygien. Men det kan också vara så enkelt som att besöka dig då och då för att se att du mår bra.Du som blir beviljad hemtjänst kan själv välja vilken utförare du vill ha. Du bestämmer tillsammans med personalen på hemtjänsten hur du vill att hjälpen ska utföras och vilka tider de ska komma. Avgiften för hemtjänsten beror på hur mycket hjälp du behöver och vilken inkomst du har.För att ansöka om hemtjänst vänder du dig till en biståndshandläggare.Läs mer: Hemtjänstens utförareLäs mer : Så ansöker du
 • Ledsagning


  Du som inte på egen hand klarar av att ta dig till kulturella aktiviteter eller fritidsaktiviteter kan få ledsagning. Hjälpen innebär att en person (följeslagare) följer med dig och hjälper dig praktiskt till och från, och eventuellt även under dina aktiviteter. Insatsen beviljas i ett visst antal timmar per vecka och är avgiftsfri. Aktiviteter som inte är fritidsaktiviteter, till exempel hjälp till och från läkare eller frisör, räknas som en hemtjänstinsats och beviljas därför inte som ledsagning.För att ansöka om ledsagning kontaktar du en biståndshandläggare.Läs mer : Så ansöker du
 • Avlösning


  Du som vårdar en närstående i hemmet med omfattande behov av hjälp i vardagen kan få avlösning. Det betyder att en person från hemtjänst kommer hem till din närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid, så att du som anhörig kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Avlösningen är avgiftsfri.För att ansöka om avlösning vänder du dig till en biståndshandläggare. 
  Läs mer : Så ansöker du
 • Matlådor


  Du som har svårt att laga mat själv kan ansöka om så kallad matdistribution. Det innebär att en matlåda med färdiglagad mat levereras hem till dig upp till sju dagar i veckan. Det finns två maträtter att välja på varje dag. Du betalar en avgift för tjänsten och sedan för varje matportion.

  Du kontaktar stadens biståndshandläggare på telefon 08-731 46 00, för att ansöka om matdistribution.

  Läs mer: Mat och matlådor

  Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare. Var beredd på att tala om när du är född och var du bor.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00

  Läs mer: Så ansöker du


 • Trygghetslarm


   Ett trygghetslarm kan göra att det känns säkrare att vara i hemmet – dag som natt. Genom att larma får du snabbt kontakt med personalen på larmcentralen, alla tider på dygnet. När du larmat kontaktas din hemtjänst som kommer hem till dig inom 30 minuter.OBS! Vid akuta situationer ska du ringa SOS 112. Larmet består av två delar, en larmknapp och en larmdosa. Larmknappen bär du runt handleden eller i ett band runt halsen. Lidingö stad använder digitala trygghetslarm, vilket innebär att larmdosan pluggas in i ett eluttag och kopplar upp sig mot det mobila (GSM) telenätet. De digitala trygghetslarmen har ingen koppling till din hemtelefon eller mobiltelefon utan fungerar helt fristående, du kan vara utan telefon och ändå ha ett trygghetslarm. Trygghetslarmet är avgiftsbelagt.När du beviljats trygghetslarm lämnar du nycklar till hemtjänsten för att de ska kunna komma in och hjälpa dig. För att säkra din trygghet kan det vara bra att kontakta ditt försäkringsbolag och eventuellt teckna en tilläggsförsäkring.Så ansöker du:Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare. Var beredd på att tala om när du är född och var du bor. Telefon: 08-731 30 00 Vardagar: 08:30-16:00Läs mer om hur du ansökerLäs mer i broschyren "Ditt trygghetslarm"PDF (pdf, 438.6 kB)
 • Dagverksamhet


  Dagverksamhet riktar sig till dig som bor kvar hemma och är i behov av stimulans och social samvaro. Det finns två former av dagverksamhet: en som riktar sig till dig med demenssjukdom och en med social inriktning och möjlighet att behålla och förbättra dina funktionsförmågor. Dagverksamheten erbjuder avlastning för närstående, omvårdnad, måltider och olika typer av aktiviteter i trevlig miljö. Deltagande på dagverksamhet är förenat med en avgift.För att ansöka om dagverksamhet vänder du dig till en biståndshandläggare.
   
  Läs mer:   dagverksamheten
  Läs mer : Så ansöker du
 • Fixartjänster


  Fixartjänster erbjuder praktisk hjälp i hemmet för dig över 70 år.
  Syftet med våra fixartjänster är att förebygga fallskador och olyckor i hemmet. Lidingö stad erbjuder praktiskt hjälp med vissa vardagssysslor, det kan handla om att sätta upp gardiner, byta glödlampor och proppar.
  Servicen omfattar inte trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputsning eller insatser som kräver någon form av auktorisation. I samband med hjälpen erbjuder vi också en säkerhetsrond i hemmet. Servicen är kostnadsfri men eventuella materialkostnader måste man betala själv.Så får du hjälp:
  Ring vår fixare på telefon 08-731 30 99.
  E-post: seniorservice@lidingo.se

 • Syn- och hörselstöd


  Om du har en syn- eller en hörselnedsättning kan du vända dig till stadens syn- och hörselinstruktör. Alla vuxna är välkomna oavsett ålder.
  Syn- och hörselinstruktören stöttar dig med syn- eller hörselnedsättning så att du kan leva ett så normalt, självständigt och aktivt liv som möjligt. Är du närstående till någon som har syn- eller hörselproblem är du också välkommen att ta kontakt.
  Vänd dig alltid till vårdcentral om du misstänker att det är något allvarligt.För mer information:
  Kontakta syn- och hörselinstruktör Carina Sjödin
  Tel: 08-731 37 74. Tidsbeställning måndag och onsdag klockan 8.30-9.30.
  Tjänsten är kostnadsfri.
 • Tandvårdsstödsintyg


  Om du bor på ett vård- och omsorgsboende eller om du har beviljats hemtjänst kan du ha rätt till högkostnadsskydd för nödvändig tandvård. För att få rätt till det behövs ett tandvårdsstödsintyg. Bor du på ett vård- och omsorgsboende har du rätt till intyget och en ansvarig sjuksköterska kan ordna ett sådant till dig.

  Läs mer: 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare. Var beredd på att tala om när du är född och var du bor.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00

  Läs mer: Så ansöker du


 • Hjälpmedel


  Om du behöver hjälpmedel som till exempel en rollator eller rullstol kontaktar du Lidingö Primärvårdsrehablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Lidingö sjukhus.Så ansöker du:
  Kontakta Primärvårdsrehab på Högsätrahuset
  Telefon 08-587 558 70

 • Bostadsanpassning


  Om du har en permanent funktionsnedsättning kan du få hjälp med att anpassa din bostad efter dina behov. Det kan till exempel vara en ramp utanför din ytterdörr, eller anpassning av badrum och kök för att du med hjälpmedel ska kunna leva ett självständigt liv och kunna bo kvar hemma. Du behöver ett medicinskt intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare som styrker din funktionsnedsättning och beskriver de behov du har. Fastighetsägaren i den fastighet du bor i måste också ge sitt medgivande till de åtgärder du ansöker om. Läs mer: BostadsanpassningsbidragSå ansöker du:
  Vill du veta mer kontaktar du stadens handläggare för bostadsanpassning på telefon 08-731 30 60 eller 08-731 31 04.

 • God man / förvaltare


  God man
  Om en person behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och sin egen omvårdnad kan tingsrätten utse en god man. Godmanskap är frivilligt och bygger på samarbete mellan parterna.
  Förvaltare
  Om någon är ur stånd att sköta sig eller sina tillgångar, kan tingsrätten besluta om ett förvaltarskap. Förvaltarskap får inte användas om det räcker med att god man utses eller om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt.
  Läs mer: God man och förvaltare  Så här ansöker du:
  Ansökan om god man får göras av huvudmannen själv, make/maka eller sambo, närmaste släktingar och av överförmyndaren. Ansök om god man  
  Förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket sparsamt. Kontakta handläggarna för mer information: Mikael Uggla
  Telefon kundtjänst: 08-731 31 01 Vardagar: 08.30-16.00


  Färdtjänst, parkering

 • Färdtjänst


  Börja med att boka tid hos din husläkare för att få ett färdtjänstintyg. Intyget skickas därefter till kommunens färdtjänsthandläggare. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.När läkarintyget har inkommit kontaktar färdtjänsthandläggaren dig per post. Därefter ringer du handläggaren och bokar tid för ett möte. Du och färdtjänsthandläggaren fyller tillsammans i en ansökan och tar ett fotografi.
  Alla handlingar (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och foto) skickas sedan till färdtjänstens tillståndsenhet för beslut.
  Vid behov av rullstolstaxi behöver man ändra sitt tillstånd. Detta gör du genom att kontakta färdtjänsthandläggaren via telefon.Om du ansöker elektroniskt För att göra en elektronisk ansökan behöver du din e-legitimation samt ett användarkonto i Mina vårdkontakter. Om du inte har e-legitimation kan du logga in med en personlig kod som du beställer till din folkbokföringsadress.    
  Läkarintyget skickas till kommunens färdtjänsthandläggare som registrerar det så att ansökan blir tillgänglig via e-tjänsten Mina vårdkontakter. När du har loggat in i Mina vårdkontakter hittar du ansökan under övriga tjänster- färdtjänsttillstånd - ansök om färdtjänst. Du kan även bifoga ett fotografi digitalt.
  Du behöver därefter kontakta färdtjänsthandläggaren för ett möte.
  Mina vårdkontakter 1177 vårdguiden på webben På Mina vårdkontakter 1177.se samlas information och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting. Mina vårdkontakter 1177.se anpassas automatiskt beroende på var du bor och du kan därför få information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det länet där du bor. Mer information hittar du på www.1177Vårdguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 • Riksfärdtjänst


  Riksfärdtjänst beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt dyrt sätt. En riksfärdtjänstresa görs med allmänna kommunikationer (tåg och flyg) tillsammans med en ledsagare eller med taxi. Resans syfte ska vara rekreation eller fritidsverksamhet.För att säkerställa att din ansökan hinner handläggas i tid för avresa bör du ansöka om riksfärdtjänst i god tid. I regel minst tre veckor före planerat avresedatum. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.Så ansöker du: Fyll i en ansökan om riksfärdtjänst. I ansökan fyller du i vart du tänkt resa och vilka svårigheter du har att resa med allmänna färdmedel. För att underlätta handläggningen rekomenderas även att ett läkarintyg bifogas med ansökan.Blankett för ansökan om riksfärdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad


  Vill du ansöka om parkeringstillstånd med anledning av en funktionsnedsättning kontaktar du tekniska förvaltningens kundtjänst på telefon: 08-731 33 03.Du som är rörelsehindrad och har utpräglade svårigheter att gå till och från ditt fordon inom rimligt avstånd från parkeringsplatsen kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan få parkeringstillstånd även om du inte själv kör motordrivna fordon om du regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet och inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.Läs mer: Parkeringstillstånd för rörelsehindradSå ansöker du:
  Ansök på blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka den till tekniska förvaltningen. 


Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorgs- och socialförvaltningen
Kundcenter
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Besöks- och postadress: Stockholmsvägen 50, länk till annan webbplats
181 82 Lidingölänk till annan webbplats

Socialjouren efter kontorstid
Tel: 08-410 200 40
Övrig jourtid ring polisen
Tel: 114 14


Till toppen av sidan