Skriv ut
Dela

Äldreboenden

När du kommit till den punkt då du inte klarar av att bo hemma på egen hand kan Lidingö stad erbjuda dig olika typer av boenden.

I Lidingö stad har vi valfrihet inom vård- och omsorgsboenden. Det betyder att du som beviljats vård- och omsorgsboende själv kan välja mellan kommunalt drivna boenden och de privata utförare som staden har avtal med.

Vård- och omsorgsboenden

Vård och omsorgsboende beviljas personer som har ett varaktigt och omfattande vård- och omsorgsbehov eller kognitiv funktionsnedsättning och vars behov inte kan tillgodoses genom hemtjänst. Den enskilde ska vara i behov av kontinuerlig tillsyn av omvårdnadspersonal under dag, kväll, helg och natt. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår samt tillgång till läkare.

Presentation av boenden

I Lidingö stad finns i dag två kommunala och ett flertal privata vård- och omsorgsboenden. För att läsa en kort presentation av varje boende besök gärna vårt verktyg Jämför service som också är ett stöd i att välja vård- och omsorgsboende.

Servicehus

Servicehus är en behovsprövad insats som grundar sig på en helhetsbedömning av den enskildes dagliga hjälpbehov, ålder, upplevelse av otrygghet och allmänna hälsotillstånd. Servicehus beviljas en person som är i behov av daglig hjälp med sin livsföring och där behovet inte kan tillgodoses genom hemtjänst och/eller dagverksamhet. Att bo i servicehus innebär att vara bosatt i en egen lägenhet med trygghetslarm och ha tillgång till viss gemensam service och gemensamma lokaler. Här kan den enskilde, till skillnad från i vanligt boende eller seniorboende, inte välja hemtjänstutförare.

 • Baggeby gård


  Baggeby gård finns till för dig som behöver hjälp med din vardag. Vi erbjuder stöd, service, vård och omsorg, möjlighet till en meningsfull vardag, delaktighet och inflytande. Vi ger dig ett personligt bemötande med respekt för din integritet och dina önskemål, samt ett nära samarbete med anhöriga.Webbplats: Baggeby gårds servicehuslänk till annan webbplatsRegi: Kommunal, Lidingö stadSå ansöker du:
  Du ansöker hos Lidingö stads biståndshandläggare.
  Läs mer: Så ansöker du

 • Högsätra


  Högsätra finns till för dig som behöver hjälp med din vardag. Vi erbjuder stöd, service, vård och omsorg, möjlighet till en meningsfull vardag, delaktighet och inflytande. Vi ger dig ett personligt bemötande med respekt för din integritet och dina önskemål, samt ett nära samarbete med anhöriga.Webbplats: Högsätra servicehuslänk till annan webbplatsRegi: Kommunal, Lidingö stad

  Läs mer: Så ansöker du


Seniorboende

Seniorbostäder ett alternativ för dig som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i ditt boende och närmiljö. Ofta när ett boende benämns seniorboende så har det en åldersgräns som du måste ha uppnått för att få flytta in. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ och behöver inget biståndsbeslut från kommunen.

Varje aktör som tillhandahåller seniorboende på Lidingö bestämmer själv vilket kösystem eller försäljningsprocess som gäller för just dessa bostäder. Därför behöver du kontakta aktören och fråga hur det fungerar hos dem. En rekommendation, då kötiderna ofta är långa, är att i god tid innan du vill flytta ställa dig i kö. Om du har behov av hemtjänst, exempelvis hjälp med inköp, tvätt eller duschhjälp, måste du ansöka om detta hos en biståndshandläggare.

Blanketter för anmälan finns här på webbplatsen under rubriken E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt gällande seniorbostadskö:
Lidingö stad
E-post: seniorko@lidingo.se
Tel: 08-731 39 33

Postadress:
Lidingö stad
Seniorbostadskön
181 82 Lidingö

Seniorlägenheter på Lidingö

 • Tor seniorboende


  Anläggningen består av bland annat fyra lägenhetsbyggnader med sammanlagt 93 lägenheter. Hus A och B är sammanbundna med en förbindelsegång över jord och hus B och C med en förbindelsegång under jord. På Tor seniorboende kan du välja på lägenheter med två tum och kök eller med tre rum och kök (par kan erbjudas lägenheter som är större än två rum och kök om önskemål finns).
  Webbplats: Tor seniorboende
 • Breviks seniorboende


  Fastigheten består av två byggnader och ligger i Breviks centrum. Fastigheten ägs av Carl Urban och förvaltas av Förvaltnings AB Kilen. Lidingö stad ombesörjer uthyrning av lägenheterna. I seniorboendet finns 28 lägenheter fördelade på två byggnader. På Breviks seniorboende kan du välja på lägenheter med 2-4 rum och kök (par kan erbjudas lägenheter som är större än två rum och kök om önskemål finns).
  Webbplats: Breviks seniorboende

 • Frimurarhemmet


  Frimurarhemmet ägs av Lidingöhem och ligger intill villaområdet Mosstorp. Hyrorna varierar beroende på lägenhetens storlek. På Frimurarhemmet finns 40 seniorlägenheter (2 rum och kök).Webbplats: Frimurarhemmet

Korttids- och växelboende

Korttidsboende är en insats som riktar sig till personer med ett omfattande hjälpbehov av personlig omvårdnad, aktivering och stimulans under dag, kväll, helg och oftast även natt, då insatser genom hemtjänst inte räcker till. På korttidsboende vistas du under en kortare period, vanligen 1-2 veckor. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår samt tillgång till läkare vid behov. Insatsen är behovsprövad.

När en fastighet behöver genomgå en stamrenovering medför det ofta att boendesituationen blir besvärlig och störande. Stamrenovering är inte tillräckligt skäl att få korttidsboende. Kommunen är inte ansvarig för att ordna en evakueringslägenhet, utan den enskilde får själv ordna detta i samråd med sin hyresvärd, anhöriga eller på annat sätt. Detta gäller oavsett boendeform - villa, bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet. Den som bor kvar i sin bostad under stamrenoveringen kan ibland behöva utökad hemtjänst och ansöker då om detta hos sin biståndshandläggare.

 • Lidingö korttidsboende


  Vi arbetar för att du ska kunna återvända till ditt tidigare boende och känna dig trygg och nöjd med vården och omsorgen på boendet. Hos oss bor du bara en kortare period.Regi: KommunalSå ansöker du:
  Kontakta kundtjänst på telefon: 08-731 30 00.
  Be att få tala med en biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Var beredd på att tala om när du är född och var du bor.
  Läs mer: Så ansöker du

 • Siggebogården


  Vi vänder oss till dig som har en dokumenterad demenssjukdom och som är i behov av vård- och omsorg under en kortare tid. Vi finns även till för att avlasta dig som är anhörig. Vi erbjuder tillsyn dygnet runt, årets alla dagar.Webbplats: www.lidingo.se/aldreboendenlänk till annan webbplatsRegi: Kommunal, Lidingö stadSå ansöker du:
  Kontakta kundtjänst på telefon: 08-731 30 00.
  Be att få tala med en biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Var beredd på att tala om när du är född och var du bor.
  Läs mer: Så ansöker du


Lidingö hospice

 • Lidingö hospice


  Från och med den 16 april 2015 ingår inte längre Lidingö hospice i stadens verksamhet. Vårdbolaget Praktikertjänst tar över hospice lokaler och startar en specialiserad palliativ slutenvårdsverksamhet. Praktikertjänst kommer erbjuda Lidingöborna både specialiserad palliativ slutenvård (vård i livets slutskede) och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) enligt vårdval Stockholm*. För att kunna bedriva den nya verksamheten ska lokalerna först genomgå en omfattande renovering som påbörjas vid övertagandet och beräknas pågå till våren 2016. Antalet platser planeras att bli 20. Redan idag kan Lidingöbor med behov av specialiserad palliativ slutenvård välja vård vid verksamheter i länet som sedan tidigare är godkända för vårdvalet Specialiserad palliativ slutenvård.Praktikertjänst är även godkända för vårdvalet avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och startar upp denna verksamhet i maj 2015 även på Lidingö. Redan idag finns ASiH på Lidingö via vårdföretagen Capio ASiH Dalen, Ersta Diakoni, Förenade Care AB, Rehabhotellet, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Stiftelsen Stockholms sjukhem.*Vårdval Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  är ett patientvalsystem i Stockholms län Landsting.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorgs- och socialförvaltningen
Kundcenter
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Besöks- och postadress: Stockholmsvägen 50, länk till annan webbplats
181 82 Lidingölänk till annan webbplats

Socialjouren efter kontorstid
Tel: 08-410 200 40
Övrig jourtid ring polisen
Tel: 114 14


Länk: Jämför äldreboenden och hemtjänst
Till toppen av sidan