Skriv ut
Dela

Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktions-nedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Bidraget är till för att göra bostaden mer funktionell och underlätta för dig i vardagen. Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner. Bidraget avser funktioner som man normalt sett inte kan ta med sig vid flytt.

Vem kan ansöka?

Du som har en bestående funktionsnedsättning och du som delar bostad med en person med bestående funktionsnedsättning kan göra ansökan för den bostad där du/ni bor permanent.

Ansökan finns längst ner på den här sidan.

Vilka anpassningar/åtgärder kan du ansöka om?

Du kan ansöka om bidrag när behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Inomhus kan bostadsanpassningsbidraget till exempel användas till:

  • borttagning av trösklar
  • uppsättning av stödhandtag
  • breddning av dörrar
  • installation av automatiska dörröppnare
  • ändringar i badrum

Utomhus kan det handla om ledstänger, ramper och större entréplan.
Bidrag beviljas inte till normalt underhåll i bostaden som fastighetsägaren ansvarar för.

Vid byte av bostad som innebär kostnadskrävande anpassning kan du endast få bidrag om staden bedömer att det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.

Hur gör du för att ansöka

I ansökan ska du skriva vilken funktionsnedsättning du har, vad ditt problem är och vilka åtgärder du ansöker om samt underteckna. Ansökningsblanketten kan laddas ned från stadens hemsida, hämtas i stadshusreceptionen eller sändas till dig efter kontakt med handläggare. På hemsidan kan du på e-blankett göra ansökan direkt med hjälp av e-legitimation.

Bifoga intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig person som styrker din funktionsnedsättning och de problem detta medför i boendet.
Ansökan ska också kompletteras med ett underlag/offert för vad anpassningsåtgärden kostar. Om du önskar hjälp med att ta fram underlag kan handläggaren hjälpa dig.

Bor du i hyres- eller bostadsrätt alternativt i småhus med flera ägare bör du se till att alla fastighetsägare ger sitt skriftliga medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras och att du inte är skyldig att återställa dem. Handläggaren kan hjälpa dig i kontakter med fastighetsägaren.

Att ansöka om bidrag i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Då måste du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt vid tidpunkten för utförandet. Du behöver även visa vilka kostnader du haft för anpassningen genom att bifoga en kopia på faktura eller kvitto. Du måste kunna visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes. Var förutsättningarna för bidrag inte uppfyllda när anpassningen utfördes kan detta innebära att bidrag inte beviljas.

Mer information och ansökan

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidraget på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du hittar mer information om medgivande från fastighetsägaren om du är hyresgäs,t på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du hittar mer information om medgivande från fastighetsägaren om du äger bostadsrätt, på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.PDF (pdf, 238.3 kB)

E-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista - fallsäkra ditt hem länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorgs- och socialförvaltningen Mottagningsenheten
Tel: 08-731 31 32
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Besöks- och postadress: Stockholmsvägen 50, länk till annan webbplats
181 82 Lidingölänk till annan webbplats

Socialjouren efter kontorstid
Tel: 08-410 200 40
Övrig jourtid ring polisen
Tel: 114 14


Till toppen av sidan