Skriv ut
Dela

Färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att resa i kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Rätten till färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst. Enligt lagen ska funktionsnedsättningen beräknas bestå minst tre månader. Färdtjänst beviljas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på grund av bestående funktionsnedsättning. 

Lidingö stads färdtjänsthandläggare utreder och handlägger behovet, men beslut fattas av färdtjänsten inom Stockholms läns landsting. Färdtjänsttillståndet kan användas inom hela Stockholms län.

Så ansöker du

 • Färdtjänst


  Börja med att boka tid hos din husläkare för att få ett färdtjänstintyg. Intyget skickas därefter till kommunens kundcenter. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.När läkarintyget har inkommit kontaktar en handläggare dig per post. Därefter ringer du handläggaren och bokar tid för ett möte. Du och handläggaren fyller tillsammans i en ansökan och tar ett fotografi.
  Alla handlingar (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och foto) skickas sedan till färdtjänstens tillståndsenhet för beslut.
  Vid behov av rullstolstaxi behöver man ändra sitt tillstånd. Detta gör du genom att kontakta färdtjänsthandläggaren via telefon.Om du ansöker elektroniskt För att göra en elektronisk ansökan behöver du din e-legitimation samt ett användarkonto i Mina vårdkontakter. Om du inte har e-legitimation kan du logga in med en personlig kod som du beställer till din folkbokföringsadress.    
  Läkarintyget skickas till kommunens färdtjänsthandläggare som registrerar det så att ansökan blir tillgänglig via e-tjänsten Mina vårdkontakter. När du har loggat in i Mina vårdkontakter hittar du ansökan under övriga tjänster- färdtjänsttillstånd - ansök om färdtjänst. Du kan även bifoga ett fotografi digitalt.
  Du behöver därefter kontakta färdtjänsthandläggaren för ett möte.
  Mina vårdkontakter 1177 vårdguiden på webben På Mina vårdkontakter 1177.se samlas information och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting. Mina vårdkontakter 1177.se anpassas automatiskt beroende på var du bor och du kan därför få information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det länet där du bor. Mer information hittar du på www.1177Vårdguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 • Riksfärdtjänst


  Riksfärdtjänst beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt dyrt sätt. En riksfärdtjänstresa görs med allmänna kommunikationer (tåg och flyg) tillsammans med en ledsagare eller med taxi. Resans syfte ska vara rekreation eller fritidsverksamhet.För att säkerställa att din ansökan hinner handläggas i tid för avresa bör du ansöka om riksfärdtjänst i god tid. I regel minst tre veckor före planerat avresedatum. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.Så ansöker du: Fyll i en ansökan om riksfärdtjänst. I ansökan fyller du i vart du tänkt resa och vilka svårigheter du har att resa med allmänna färdmedel. För att underlätta handläggningen rekomenderas även att ett läkarintyg bifogas med ansökan.Blankett för ansökan om riksfärdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad


  Vill du ansöka om parkeringstillstånd med anledning av en funktionsnedsättning kontaktar du tekniska förvaltningens kundtjänst på telefon: 08-731 33 03.Du som är rörelsehindrad och har utpräglade svårigheter att gå till och från ditt fordon inom rimligt avstånd från parkeringsplatsen kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan få parkeringstillstånd även om du inte själv kör motordrivna fordon om du regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet och inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.Läs mer: Parkeringstillstånd för rörelsehindradSå ansöker du:
  Ansök på blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka den till tekniska förvaltningen. 


Kontakt
Till toppen av sidan