Skriv ut
Dela

Så ansöker du

En ansökan görs till en biståndshandläggare och kan göras både muntligt eller skriftligt. Du ansöker själv eller lämnar fullmakt till annan person att företräda dig. Du har rätt att ansöka om de insatser du önskar. Det är sedan ditt behov som avgör rätten till stöd efter en så kallad biståndsbedömning. Alla inom äldreomsorgen har tystnadsplikt.

Det finns två sätt att ansöka:

  • Du kan fylla i en ansökningsblankett på vår hemsida via E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, du kan även hämta en blankett i stadshuset.
  • Du kan ansöka muntligt direkt till en biståndshandläggare som du når via telefon eller via vår mottagningsenhet.

Möte med biståndshandläggare

När din ansökan inkommit behöver du träffa en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett personligt möte i din bostad. Du kan välja om du vill ha någon med vid mötet. Syftet med mötet är att biståndshandläggaren ska få en bild av dina behov som underlag för ett beslut.

Om du är inlagd på sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus och behöver stöd när du kommer hem kontaktar personalen på sjukhuset en biståndshandläggare. Vid behov anordnas ett möte på sjukhuset innan du blir utskriven, en så kallad vårdplanering.

Utredning

Biståndshandläggaren gör sedan en utredning som ligger till grund för beslutet. Utifrån det som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och hjälp du har rätt till.

Beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där det framkommer vilka insatser du blivit beviljad eller inte beviljad. Om du inte är nöjd med ditt beslut har du alltid rätt att överklaga.

Överklagan

Ett beslut om avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet. Har du frågor om ditt beslut kan du kontakta din biståndshandläggare.

Mer information

E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Din rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Socialstyrelsens webbplats)

Socialtjänstlagen, SoLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Biståndshandläggare
För att komma i kontakt med en biståndshandläggare ringer du till vårt kundcenter. 
Telefon: 08-731 30 00
Vardagar: 08:30-16:00

Samordnare för vård-och omsorgsboenden
Vaiga Nilsson 
Tel: 08-731 32 86

Handläggare färdtjänst
Linda Vaadre
Tel: 08-731 31 24

Till toppen av sidan