Skriv ut
Dela

Vad kostar det?

Här kan du läsa om vad olika insatser inom äldreomsorgen kostar. Hur mycket du slutligen betalar beror bland annat på din inkomst. Inom äldreomsorg gäller dessutom maxtaxa.

Maxtaxa inom äldreomsorgen

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet och annan omsorg är 1 772 kronor per månad. Boendekostnad, mat och transporter till och från dagverksamhet ingår inte i beräkningen av maxtaxan utan tillkommer.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 2 000 kronor betalar du högst 1 772 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst
- Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

* Inkomst från pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och annat.

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

Mer information

Betala via autogiro

Broschyr: Avgifter 2017PDF (pdf, 545.5 kB)

Så ansöker du om bostadstillägglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Pensionsmyndighetens webbplats)

Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter för äldreomsorg 2017

Alla avgifter som räknas in i underlaget för maxtaxan är markerade med en stjärna*.

Hemtjänst i egna hemmet

Nivå 1, trygghetslarm eller
matdistribution

Nivå 2, trygghetslarm och
matdistribution

Nivå 3, hemtjänst upp till tre
gånger i veckan, vid ett tillfälle
per dag, dagtid

Nivå 4, hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan, vid ett
tillfälle per dag, dagtid

Nivå 5, hemtjänst alla dagar,
en till två gånger per dag, dagtid

Nivå 6, hemtjänst alla dagar,
flera gånger per dag och kväll

Nivå 7, hemtjänst flera gånger
per dygn, dag, kväll och natt

Hemtjänst enstaka insatser,
upp till tre timmar per månad

Tillgång till hälso- och sjukvård på servicehus

203 kr/månad*


506 kr/ månad*


696 kr/ månad*


1 103 kr/ månad*


1 335 kr/ månad*


1 566 kr/ månad*


2 013kr/ månad*

190 kr/ timme*


116 kr/ månad*

Samtalskostnader till följd av trygghetslarm betalas av omsorgstagaren.
Kostnader för själva maten tillkommer och ingår inte i underlaget för beräkning av maxtaxan. Matlåda kostar 54 kronor per portion.
*Från nivå 3 ingår trygghetslarm och distribution av mat.

Dagverksamhet

Besöksavgift.............................................................190 kr/dag*
Måltider i samband med dagverksamhet,
avser frukost, lunch, dessert och mellanmål...................91 kr/dag

Transporter till och från dagverksamhet
en gång per vecka:....................................................228 kr/månad
två eller fler gånger per vecka:...................................454 kr/månad

Särskilt boende med heldygnsomsorg

Heldygnsomsorg i särskilt boende............................2 013kr/månad*
Matabonnemang:.................................................. .....2 987 kr/månad
Hyra: .................................................... enligt gällande hyreskontrakt


Korttidsboende

Omsorgsavgift: ...............................................................59 kr/dygn*
Måltider: ..........................................................................98 kr/dygn
Avgift för boende:..............................................................68 kr/dygn

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorgs- och socialförvaltningen
Kundcenter
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Besöks- och postadress: Stockholmsvägen 50, länk till annan webbplats
181 82 Lidingölänk till annan webbplats

Socialjouren efter kontorstid
Tel: 08-410 200 40
Övrig jourtid ring polisen
Tel: 114 14


Till toppen av sidan