Skriv ut
Dela

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd för att leva så självständigt som möjligt och delta aktivt i samhällslivet. En del av det stöd som kommunen kan ge behöver du ansöka om, annat är öppet för alla. Här kan du läsa mer om våra tjänster och insatser. Kontakta gärna oss om du har synpunkter på vår verksamhet.

E-tjänster och blanketter

  Stöd och hjälp i din vardag

 • Sysselsättning och arbetspraktik


  Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan du få sysselsättning efter din egen förmåga. Det finns olika verksamheter där Lidingö stad erbjuder möjlighet till sysselsättning, praktik, arbete och stöd till studier.Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00
  Utförare:
  inom kultur- och fritidsförvaltningens regi:
  Jobbforum
  inom omsorgs- och socialförvaltningens regi:
  Alfa
  Sturegården
  Lidingö stad området för funktionsnedsättning

 • Personlig assistans


  Personlig assistansOm du är under 65 år och på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp med dina grundläggande behov som personlig hygien, måltider, på- och avklädning, förflyttningar eller att kommunicera, då kan du få personlig assistans.
   
  Så ansöker du:
  Om ditt behov understiger 20 timmar per vecka ansöker du hos kommunens LSS-handläggare. Behöver du hjälp mer än 20 timmar per vecka kan du även ansöka direkt hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Väljer du kommunen som utförare är det Omsorgshusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som tar hand om dig. D har också möjlighet att själv välja en privat uförare:
  Se Eniros lista över utförare i Stockholmsområdet länk till annan webbplats

 • Ledsagarservice


  Om du behöver stöd att komma ut i samhället kan du få hjälp av en ledsagare. Ledsagaren är ett stöd för att du ska kunna ta dig till aktiviteter, tandläkare, affären och annat.Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00
  Utförare:
  Omsorgsghusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Korttidsvistelse utanför egna hemmet


  Korttidsvistelse utanför egna hemmetKorttidsvistelse syftar till att avlasta dig som anhörig samt tillgodose behovet av miljöombyte, rekreation och personlig utveckling för dig som har en funktionsnedsättning. Korttidsvistelsen kan vara antingen på ett korttidshem, på ett läger eller i en annan familj.Utförare:
  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Zenit
  Allhuset
  Omsorgs- och socialförvaltningen
  Området för funktionsnedsättning
  Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00

 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år


  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 årOm du som förälder har en skolungdom över 12 år som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan vistas ensam i hemmet före och efter skoldagen och under skollov, kan du ansöka om fritidsverksamhet.Utförare:
  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Zenit
  Allhuset
  Omsorgs- och socialförvaltningen
  Lidingö stad området för funktionsnedsättning
  Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00

 • Kontaktperson


  En kontaktperson fungerar som en kompis och ska hjälpa dig att förebygga eller bryta social isolering och underlätta för dig att leva självständigt.

  Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00


 • Bostad med särskild service för vuxna


  Bostad med särskild service för vuxna Om du trots stöd, inte klarar ett vanligt boende kan du få en bostad med särskild service. De vanligaste boendeformerna är:
  • Servicebostad Du bor i egen lägenhet och har tillgång till service som gemensamma måltider och aktiviteter. Här finns personal dygnet runt.
  • Gruppbostad Här finns gemensamhetsutrymmen och personal dygnet runt. Här ska alla dina omvårdnadsbehov kunna bli tillgodosedda.
  • Särskilt anpassad bostad Om du har stora fysiska funktionsnedsättningar kan du få din bostad anpassad efter dina behov.
  Utförare:
  Lidingö stad området för funktionsnedsättning

  Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00

 • Bostad med särskild service för barn och ungdom


  Bostad med särskild service för barn och ungdomOm ditt barn på grund av sin funktionsnedsättning och trots olika stödåtgärder inte kan bo hos er i föräldrahemmet finns gruppbostad och familjehem.
  • Gruppbostad Här kan ditt barns behov tillgodoses utifrån funktionsnedsättning. Ofta handlar det om komplicerade omvårdnadsbehov men kan också bli aktuellt om barnet ska studera på annan ort.
  • Familjehem Innebär att ditt barn bor i en annan familj än föräldrahemmet.
  Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00

 • Avlösarservice i hemmet


  Avlösarservice i hemmetDu som är förälder eller anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan ha behov av att få avlösning för att kunna koppla av, utföra aktiviteter där barnet inte deltar eller ge eventuella syskon lite extra uppmärksamhet. Avlösarservice syftar till att avlasta dig som förälder och avlösarservicen utförs i det egna hemmet.Utförare:
  Omsorgshusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Så ansöker du:
  Ring Lidingö stads växel och be att få tala med en biståndshandläggare.
  Telefon: 08-731 30 00
  Vardagar: 08:30-16:00


  Färdtjänst, parkering

 • Färdtjänst


  Börja med att boka tid hos din husläkare för att få ett färdtjänstintyg. Intyget skickas därefter till kommunens färdtjänsthandläggare. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.När läkarintyget har inkommit kontaktar färdtjänsthandläggaren dig per post. Därefter ringer du handläggaren och bokar tid för ett möte. Du och färdtjänsthandläggaren fyller tillsammans i en ansökan och tar ett fotografi.
  Alla handlingar (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och foto) skickas sedan till färdtjänstens tillståndsenhet för beslut.
  Vid behov av rullstolstaxi behöver man ändra sitt tillstånd. Detta gör du genom att kontakta färdtjänsthandläggaren via telefon.Om du ansöker elektroniskt För att göra en elektronisk ansökan behöver du din e-legitimation samt ett användarkonto i Mina vårdkontakter. Om du inte har e-legitimation kan du logga in med en personlig kod som du beställer till din folkbokföringsadress.    
  Läkarintyget skickas till kommunens färdtjänsthandläggare som registrerar det så att ansökan blir tillgänglig via e-tjänsten Mina vårdkontakter. När du har loggat in i Mina vårdkontakter hittar du ansökan under övriga tjänster- färdtjänsttillstånd - ansök om färdtjänst. Du kan även bifoga ett fotografi digitalt.
  Du behöver därefter kontakta färdtjänsthandläggaren för ett möte.
  Mina vårdkontakter 1177 vårdguiden på webben På Mina vårdkontakter 1177.se samlas information och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting. Mina vårdkontakter 1177.se anpassas automatiskt beroende på var du bor och du kan därför få information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det länet där du bor. Mer information hittar du på www.1177Vårdguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 • Riksfärdtjänst


  Riksfärdtjänst beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt dyrt sätt. En riksfärdtjänstresa görs med allmänna kommunikationer (tåg och flyg) tillsammans med en ledsagare eller med taxi. Resans syfte ska vara rekreation eller fritidsverksamhet.För att säkerställa att din ansökan hinner handläggas i tid för avresa bör du ansöka om riksfärdtjänst i god tid. I regel minst tre veckor före planerat avresedatum. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.För att underlätta handläggningen rekomenderas även att ett läkarintyg bifogas med ansökan.Så ansöker du:
  Riksfärdtjänst söker du via Lidingö stads färdtjänsthandläggare, telefon 08-731 31 24.
  Blankett för ansökanlänk till annan webbplats
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad


  Vill du ansöka om parkeringstillstånd med anledning av en funktionsnedsättning kontaktar du tekniska förvaltningens kundtjänst på telefon: 08-731 33 03.Du som är rörelsehindrad och har utpräglade svårigheter att gå till och från ditt fordon inom rimligt avstånd från parkeringsplatsen kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan få parkeringstillstånd även om du inte själv kör motordrivna fordon om du regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet och inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.Läs mer: Parkeringstillstånd för rörelsehindradSå ansöker du:
  Ansök på blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka den till tekniska förvaltningen. 


Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorgs- och socialförvaltningen Mottagningsenheten
Tel: 08-731 31 32
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Besöks- och postadress: Stockholmsvägen 50, länk till annan webbplats
181 82 Lidingölänk till annan webbplats

Socialjouren efter kontorstid
Tel: 08-410 200 40
Övrig jourtid ring polisen
Tel: 114 14


Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
2 av 19 gillar detta
Till toppen av sidan