Skriv ut
Dela

Skola och förskola

Alla barn i Sverige har samma rätt att gå i förskola och skola. Lidingö stad ansvarar för att alla barn får plats i förskolan eller skolan. Om ni ska bo på Lidingö en kort tid eller länge spelar ingen roll.

Illustration av kulram

Har du barn som ska gå i skolan?

Du som är nyanländ i Sverige och har barn som ska börja i grundskolan ska prata med vårt mottagningsteam. Här hittar du mer information om det.

Skola

Det är skolplikt i Sverige. Det betyder att alla barn måste gå i grundskolan. I grundskolan börjar barnet den höst det fyller sju år. Grundskolan slutar den sommar barnet fyller 16 år.

På Lidingö finns 11 skolor som drivs av kommunen. Det finns också sex fristående skolor och ett gymnasium som heter Hersby gymnasium.

Efter grundskolan är det ingen skolplikt. Men de allra flesta väljer att gå i gymnaiseskolan. På gymnasiet kan du välja mellan olika program beroende på vilka ämnen du är intresserad av. Om du inte går gymnasiet blir det svårt att få jobb.

Förskola

Förskolan är till för barnen innan de börjar skolan. Där får de träffa andra barn, leka, gå på utflykter och förbereda sig inför skolan. Här går man till sex års ålder.

Öppna förskolan är en gratis mötesplats för föräldrar med små och lite större barn.
Adress: Lidingö öppna förskola, Högsätravägen 6 D. Telefon 08-731 39 88.

Förskoleklass

Från hösten det år ett barn fyller 6 år ska det erbjudas plats i förskoleklass. Förskoleklassen är en förberedelse för grundskolan. Grundskolan börjar hösten det år barnet fyller 7 år.

Till toppen av sidan