Skriv ut
Dela

Bra betyg för Lidingös flyktingmottagande

Lidingö stad gör ett bra jobb med mottagningen av nyanlända och flyktingar, det visar en revisionsrapport från revisionsbyrån KPMG. Det som kan förbättras är stadens arbete för att skapa sysselsättning åt nyanlända. Vi ser själva det behovet och arbetar med konkreta lösningar för att skapa fler praktikplatser.

Lidingö stadshus

 

Företaget KPMG har på uppdrag av stadens revisorer gjort en granskning av Lidingös flyktingmottagande. Granskningens fokus har legat på hösten 2015 då flyktingströmmen till Sverige var mycket stor.

Lidingö har hanterat situationen väl

KPMG:s revisorer utgår från olika frågeställningar och drar i sin rapport slutsatsen att de berörda nämnderna och förvaltningarna hanterat situationen väl utifrån de förutsättningar som varit. Stadens mottagningsverksamhet lyckades bygga upp en fungerande organisation under hårt tryck. Även skolan hamnade i en svår situation på grund den kraftiga ökningen av antalet elever, men klarade av det på ett bra sätt. Detsamma gäller sfi (Svenska för invandrare).

Revisorernas uppfattning är att stödet varit stort inom hela den kommunala organisationen, där både politiker och tjänstemän visat stort engagemang.

Vill se fler praktikplatser

En avgörande faktor för lyckad integration är att nyanlända blir självförsörjande efter etableringsperioden. KPMG:s granskare tycker att staden behöver göra mer, till exempel genom att jobba mer aktivt för att skapa praktikplatser.

Kommunstyrelsen svarar i sitt yttrande om stadens konkreta arbete för att ordna fler praktikplatser. Mottagningen för nyanlända har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och sfi. Dessutom rekryterar staden just nu en jobbkoordinator som ska vara samordnare av praktikplatser och en länk mellan nyanlända, sfi, det lokala näringslivet och Arbetsförmedlingen.

Flera av KPMG:s övriga rekommendationer har koppling till statsbidragen som finansierar den största delen av mottagandet. KPMG rekommenderar att vi ska ha dokumenterade rutiner för hantering av bidragen samt anpassa verksamheterna efter nya bidragsregler för ensamkommande barn och ungdomar som beräknas träda i kraft i sommar.

– Hösten 2015 stod vi inför utmaningar vi i staden inte var rustade för. Jag är väldigt stolt över den kraftsamling vi gjorde då och det engagemang och fokus som berörda medarbetare visade prov på. Det känns bra att revisorerna ger oss gott betyg, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande.

Till toppen av sidan