Skriv ut
Dela

Han ska vara länken mellan nyanlända och samhället

Hallå där Foad Amjad, integrationspedagog, som ska fungera som en kontakt för de boende i Högsätrahuset.

Vad gör en integrationspedagog?
–Min roll som integrationspedagog är att vara en länk mellan
de nyanlända och det svenska samhället. Rent konkret handlar det om att vara ett stöd i kontakten med skola, myndigheter, sjukvård och även hjälpa till med olika praktiska saker. Jag kommer att finnas på plats i Högsätrahuset och tanken är att jag i samarbete med föreningar och verksamheter på ön ska ordna olika
fritidsaktiviteter kopplat till exempelvis idrott, kultur och hälsa.

Vad anser du är viktigast för en framgångsrik
integration?
– Att lära sig språket och få jobb och bostad är de tre
viktigaste sakerna för att komma in i samhället som nyanländ. En meningsfull fritid är naturligtvis också viktigt och här hoppas jag kunna bidra.

Vilka utmaningar ser du för integrationen på Lidingö?
–Den största utmaningen är att hjälpa de nyanlända att så
snabbt som möjligt få kontakt med andra svenskar. Här gäller det att hitta aktiviteter som tilltalar båda. Ofta kan just ett gemensamt intresse vara början på en relation.

Vad har du för förväntningar?
– Att de nyanlända känner att de får det stöd som de behöver
för att komma in i det svenska samhället på ett naturligt sätt.

Till toppen av sidan