Skriv ut
Dela

Inget nytt beslut om Villa Karlshäll

Bygglov har beviljats för Villa Karlshäll men det saknas fortfarande slutgiltigt beslut om hur huset ska användas. Under tiden pågår löpande underhåll av fastigheten.

Den 30 januari fattade kommunstyrelsen beslutet att bygga om Villa Karlshäll till lägenheter för stadens bostadssociala behov eller nyanlända. Därefter sökte staden bygglov som nu har beviljats.

Idag finns dock inga konkreta planer om hur eller när huset ska byggas om och vilka som ska bo där. Staden är angelägen om att fastigheten ska drivas så effektivt och bra som möjligt i framtiden och ser därför över olika lösningar.

Nödvändiga underhållsarbeten
En fuktutredning genomfördes år 2010 i Villa Karlshäll, i samband med att staden undersökte samtliga förskolor. De fuktskador som upptäcktes i golvbjälklaget åtgärdades 2015.

Den förskola som då bedrev verksamhet i Villa Karlshäll flyttade av arbetsmiljöskäl när de fick möjlighet att flytta in i mer lämpliga lokaler 2016.

I maj förstärkte staden infartsvägen till Villa Karlshäll från Elfviksvägen och anlade en grusplan för att ge leveranser med bil möjlighet att parkera och lasta av. Anledningen var bland annat att närboende uppfattat det störande att leveranser till fastigheten skett via Piltunet. Utomhusbelysningen vid fastigheten installerades när fastigheten användes som förskola och är anpassad till det ändamålet.

Behov av bostäder
Oavsett om Villa Karlshäll blir boende för nyanlända eller inte behövs bostäder till ett stort antal personer som kommer till Lidingö. För att möta behovet har staden vidtagit olika åtgärder. En förhoppning är hitta bra lösningar tillsammans med Lidingöborna, och just nu pågår en utredning om Attefallshus. Staden välkomnar alla Lidingöbor att komma in med alternativa förslag när det gäller bostäder för nyanlända, inte minst privatbostäder.

Till toppen av sidan