Skriv ut
Dela

Mindre boenden bästa lösningen

För att säkerställa tryggheten och säkerheten vid boenden för nyanlända har Lidingö stad låtit företaget 2Secure göra en trygghets- och säkerhetsanalys. Analysen bekräftar stadens ambition att hitta boendelösningar i mindre enheter runt om på ön.

Säkerhetsbyrån 2Secure har gjort en trygghets- och säkerhetsanalys kring boenden för nyanlända med uppehållstillstånd. Analysen har gjorts på uppdrag av Lidingö stad och ska användas som underlag för framtida bostadslösningar för nyanlända. Stadens ambition att sprida boenden för nyanlända till olika platser på ön bekräftas av rapporten.

– Rapporten stödjer vår övertygelse om att en god integration är nyckeln till att alla som bor på Lidingö, oavsett om man bott här hela sitt liv eller är nyanländ, ska känna sig trygga och delaktiga i samhället på lika villkor. Det innebär att vi ställer samma krav på nyanlända att ta ansvar för sin egen situation och sin egen försörjning som vi gör på övriga Lidingöbor. Likaså måste de nyanlända arbeta aktivt för att hitta en permanent boendelösning, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Typ av boende och placering

Rapporten kommer med viktiga slutsatser kring val av boende och placering. Bland annat pekar den på risker med att samla många boende på samma ställe och på en avskild plats.

– För att skapa bra förutsättningar för integration behöver vi i möjligaste mån sprida boendena runt om på ön. Det kan till exempel handla om att hitta enskilda lägenheter eller mindre boenden eller att bygga om kontorslokaler. Det är positivt att det nu kommer fler familjer och kvinnor till Lidingö. Det är viktigt att boendekostnaden för nyanlända inte skiljer sig från andra bostadssociala förturer. Det är en fråga om rättvisa, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Ett led i integrationsarbetet är boendestödjaren som började 1 maj 2017. Denne ska arbeta nära de boende för att fånga upp sysslolöshet, inspirera till olika aktiviteter och bidra med övrigt som främjar god integration.

Ett samlat boende som övervägts men inte realiserats är bostadsmoduler. Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2017 att det inte blir några bostadsmoduler på Bosön. Detta på grund av att Lidingö ska ta emot färre nyanlända i år än tidigare planerat. Tills vidare är bostadsmoduler inte en aktuell lösning, men de kan bli ett alternativ i framtiden om det är nödvändigt för att uppfylla bosättningslagen.

Brandrisk

Rapporten pekar på en förhöjd risk för brand i boenden med delat kök.

– Vi ska arbeta för att öka vanan att hantera köksutrustning och ta fram en bopärm med praktisk information för de boende. Boendestödjaren ska hjälpa till och svara på frågor. Staden ska också verkställa de åtgärder som rapporten föreslår, till exempel att installera spisvakter och timers, säger Birgitta Sihver som är projektledare för Integrationslyftet.

Trygghetsfrågan

Rapporten tar även upp den upplevda otrygghet som flera Lidingöbor har gett uttryck för i samband med förslaget om bostadsmoduler på Bosön. Rapporten anser att staden ska lägga tydliga strategier för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

– Vi tar den upplevda otryggheten på allvar och kommer att följa de rekommendationer som ges i rapporten innan vi startar nya boenden. Det handlar om personal på plats, bra belysning, aktiviteter, hög sysselsättning och bra närmiljö för de boende. Annars skiljer sig inte arbetet med att skapa trygghet och säkerhet för nyanlända och etablerade Lidingöbor från vårt trygghets- och säkerhetsarbete i stort i staden, säger Birgitta Sihver.

Samordnade insatser

Stadens integrationssamordnare har en viktig roll att koordinera initiativ från civilsamhället, näringslivet, föreningar, fastighetsägare och trossamfund med stadens insatser. Det handlar om allt från språkkurser till praktik och fritidsaktiviteter. Staden arbetar aktivt för att bjuda in till och underhålla dessa samarbeten. Du själv är varmt välkommen att hjälpa till på de sätt du kanlänk till annan webbplats.

Varje vecka kan nyanlända få hjälp med olika praktiska frågor på vår medborgarservice för nyanlända. Det kan till exempel vara hjälp med bankärenden, att fylla i blanketter eller tips på aktiviteter för barn. På plats i Stadshuset finns handläggare och tolkar från stadens mottagningsenhet tillsammans med Volontärhjälpen. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att ta emot nyanländalänk till annan webbplats.

Till toppen av sidan