Skriv ut
Dela

Namnupprop om Villa Karlshäll lämnades över

Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman fick onsdag 8 mars ta emot ett namnupprop med 263 underskrifter av boende i Rudbodaområdet.

Namnuppropet grundar sig i stadens beslut att bygga om Villa Karlshäll till fyra lägenheter för hyresgäster med sociala eller medicinska behov, alternativt nyanlända. De som undertecknat uppropet är oroliga för den framtida tryggheten och säkerheten i området.

Att staden ordnar boende för personer med särskilda sociala eller medicinska skäl är inget nytt.
– Det ingår i vårt ansvar att hjälpa de Lidingöbor som av olika skäl saknar förutsättningar att skaffa bostad på egen hand. Det handlar inte om en homogen grupp och det går därför inte att säga något om vilka individer som kan komma att flytta in i Villa Karlshäll. Vad vi kan säga är att det redan finns många sådana här boenden runt om på ön. De har inte orsakat några ökade risker eller problem i närområdena, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

Vilka som ska bo i de fyra lägenheterna avgörs först när bostäderna står färdiga i höst. Det finns ingen bostadskö vare sig för personer med sociala/medicinska skäl eller nyanlända, det är det aktuella behovet som avgör.

Villa Karlshäll har tidigare använts som förskola och en av farhågorna i uppropet är att det inte ska finnas tillräckligt med förskolor i området i framtiden.
– Vi fick stänga en annan förskola i området, Yttringe förskola, eftersom vi hade för få barn där. Yttringe slogs ihop med Rudboda förskola som fortfarande har gott om lediga platser. Just nu finns inget behov av fler förskolor, men om förutsättningarna förändras i framtiden så hanterar vi naturligtvis det då, säger Daniel Broman, chef för lärande- och kulturförvaltningen.

Kort om boenden för personer med sociala/medicinska skäl och nyanlända

  • Innan någon får en lägenhet tilldelad av sociala eller medicinska skäl gör staden en utredning av behovet kopplat till personens förmåga att själv ordna bostad.
  • De nyanlända som kommer till Lidingö anvisas hit av Migrationsverket och staden ska enligt lag ordna bostad under etableringstiden som är två år. Därefter blir det deras eget ansvar.
  • När det gäller nya boenden för nyanlända genomför staden en konsekvensanalys avseende trygghet och säkerhet.
Till toppen av sidan