Skriv ut
Dela

Så tar vi emot nyanlända

Lidingö stad ska liksom övriga kommuner i landet ta emot ett visst antal nyanlända. Under 2016 anvisades 171 personer till Lidingö och under 2017 beräknas vi ta emot 183 personer.

När de nyanlända har installerat sig ska en plan för deras etablering i Sverige tas fram. Arbetsförmedlingen ansvarar för innehållet i planen och varje vuxen får en individuell plan.

Staden ansvarar bland annat för att barnen blir anmälda till förskola eller skola och att de vuxna får plats på svenska för invandrare (sfi). De ska även gå en kurs i samhällsorientering och hälsokommunikation.

Etablering i två år
Under etableringstiden får familjen en individuellt prövad etableringsersättning som brukar ligga runt 6 500 kronor per vuxen och månad. De får även barnbidrag, barntillägg samt bostadstillägg och bostadsbidrag som varierar beroende på hur stor boendekostnaden är. När de två åren har gått är etableringsfasen färdig. Familjen får då stå på egna ben och blir ansvarig för sin egen försörjning.

Egenbosatta och anhöriga
Mottagningen av nyanlända erbjuder etableringsprogrammet för ytterligare två grupper. Den ena gruppen är anhöriga till ensamkommande barn.

Den andra gruppen är nyanlända som hittat boende på egen hand, så kallade ebos (egenbosatta). Tidigare var det bara ensamstående men nu kommer fler och fler familjer till ön som ebos.


Kontakt

Bengt Agö
Enhetschef
Tel: 08-731 30 57
E-post: bengt.ago

Anna Skagersten
Integrationssamordnare
Tel: 08-731 39 23 
E-post: anna.skagersten

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
2 av 9 gillar detta
Till toppen av sidan