Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö sammanträder i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset måndagen den 27 mars klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. Interpellation från Patrik Sandström (MP)
    - Vad har gjorts för att uppnå fler resor med gång- cykel och kollektivtrafik, enligt stadens trafikstrategi?, I:3/2017

Ärenden

  1. Lilla Lidingöbron - segelfri höjd och senarelagt investeringsbeslut

  2. Redovisning av motioner som inte slutbehandlats

  3. Bygg flerfamiljshus på infartsparkeringen i Bodal - svar på motion av Helena Lundberg m.fl. (MP)

  4. 20-årsplan för befintliga och nya boendeformer för äldre - svar på motion av Daniel Larson m.fl. (S)

  5. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således följa debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtvlänk till annan webbplats).

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Till toppen av sidan