Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 23 april klockan 18.00 sammanträder Kommunfullmäktige i Lidingö Stadshus sessionssal. Mötet är offentligt, allmänheten är välkommen. Debatten sänds även på Webb-tv och på radio.

foto: Erik Ehrlemark

Interpellationer och frågor

  1. Interpellation från Christina Wahlström (C) – angående Ö-gruppens framtid
  2. Interpellation från Amelie Tarschys Ingre (L) – om majoritetens syn på centrumutvecklingsprojektet
  3. Interpellation från Göran Tegnér (L) – om bättre kollektivtrafik på Lidingö
  4. Interpellation från Patrik Sandström (MP) – angående uppsägning av bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till Lidingö
  5. Interpellation från Patrik Sandström (MP) – angående flytt av verksamheter till stadshuset
  6. Interpellation från Hedwig Kastenholm (L) – om uppsägning av bostadskontrakt för nyanlända

Ärenden

7. Årsredovisning för Lidingö stad 2017

8. Ansvarsfrihet för stadens nämnder m.fl. för 2017

9. Miljöbokslut för 2017

10. Godkännande av Exploateringsavtal för genomförande

av detaljplan för Söderåsen 2

11. Detaljplan för Söderåsen 2 – antagande

12. Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2017

13. Kommunens ansvar för felparkeringsanmärkning – svar

på motion av Iréne Borgenvik (SD)

14. Valärende

Tillkännagivande, Kommunfullmäktige 23 aprillänk till annan webbplats

Webb-tv, Kommunfullmäktige

Radio Lidingö 97, 8länk till annan webbplats

Till toppen av sidan