Skriv ut
Dela

Uppsägning efter etableringstiden

Kommunstyrelsen fattade den 9 oktober beslutet att nyanlända, som enligt bosättningslagen tilldelats en bostad, kommer att sägas upp från boendet när den tvååriga etableringstiden går ut. Detta gäller de nyanlända som kommit till Lidingö efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016.

Nyanlända som anvisats till Lidingö av Migrationsverket från den 1 mars 2016 och som staden tilldelat bostad kommer att sägas upp efter etableringstiden. Det är innebörden i det beslut kommunstyrelsen fattade vid sammanträdet den 9 oktober. I en kommentar i skrivelsen konstaterar kommunstyrelsen att staden efter etableringsperiodens 24 månader inte längre kan tilldela nyanlända kontrakt till lägenheter då mottagandet av nyanlända ökat kraftigt och bostadsbristen är stor. Staden måste också fortsatt kunna ta emot nyanlända som anvisas staden.

- Det här är inget lätt beslut men det som har varit vägledande i bedömningen är att alla Lidingöbor ska behandlas lika, ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Men jag kan också se en poäng med att ställa krav och tidigt lägga ett ansvar på den nyanlände att forma sitt eget liv i Sverige, och i det ingår att också ordna sitt eget boende. Det här är en viktig principfråga, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

För att ge möjlighet till nyanlända att söka egen bostad ska information om uppsägningen lämnas i god tid, senast sex månader före kontraktets sista dag. Själva uppsägningen sker sedan senast en månad innan etableringstiden upphör.

De som efter etableringstidens slut inte lyckats ordna eget boende har samma rätt att söka bistånd enligt socialtjänstlagen då staden har det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. Omsorgs- och socialnämnden gör då en individuell bedömning utifrån socialtjänstlagen för varje person som söker bistånd i form av tillfällig bostad. Det handlar då om ett tillfälligt boende, exempelvis i form av vandrarhem eller liknande.

Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkade på återremiss och Vänsterpartiet yrkade på avslag.

Till toppen av sidan