Skriv ut
Dela

Äldreomsorg

Omsorgs- och socialförvaltningen jobbar kontinuerligt med undersökningar och utbildningar för att utveckla och förbättra verksamheterna.

Brukarundersökningar

Våra återkommande kund- och brukarundersökningar ligger till grund för arbetet med att utveckla och förbättra verksamheterna.

Till grund för verksamheten ligger bland annat policyer och riktlinjer.

Jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen sammanställer och presenterar årligen data från olika register.

I Äldreguiden (Socialstyrelsen) kan du jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, men också kommuner och stadsdelar. Uppgifterna visar hur det var 2014.

I SKL:s rapport jämförs vården och omsorgen utifrån 31 indikatorer. Det handlar bland annat om bemötande och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och trycksår, stöd i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvändning.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt? Kontakta oss via webben

Omsorgs- och socialförvaltningen Mottagningsenheten
Tel: 08-731 31 32
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketteröppnas i nytt fönster

Besöks- och postadress: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
0 av 4 gillar detta
Till toppen av sidan