Skriv ut
Dela

Attitydundersökningen 2017

Vartannat år låter Lidingö stad Statistiska centralbyrån, SCB, genomföra en medborgarundersökning. Nu har resultatet för 2017 års undersökning kommit och Lidingös hävdar sig väl i konkurrensen. Inom de tre frågeområden där Lidingö jämförs med 130 andra kommuner i landet, ligger vi över riksgenomsnittet.

Det som mäts i SCB:s undersökning är hur nöjda medborgarna är inom tre områden: hur kommunen är som plats att leva på, kommunens olika verksamheter och invånarnas möjlighet att påverka politiska beslut.

Cirka 1 200 Lidingöbor i ålder mellan 18 och 84 år fick möjlighet att ingå i undersökningen. Svarsfrekvensen bland dessa var 41 procent och resultaten har sedan jämförts med övriga130 kommuner som deltagit. I snitt var svarsfrekvensen bland de undersökta kommunerna 40 procent.

På frågan om Lidingö som en plats att bo på fick ett betygsindex på 75 där medeltalet bland samtliga undersökta kommuner blev 60. De områden som bör prioriteras för att nå ett högre betygsindex är bostäder och trygghet. 77 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, fem procent avråder.

Inom nästa område, medborgarnas syn på kommunens verksamheter, fick Lidingö betygsindex 64 och snittet bland samtliga kommuner 55. Det som bör prioriteras är gator och vägar, äldreomsorgen, miljöarbetet, stöd för utsatta personer och gång- och cykelvägar. Inom det tredje området där medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut mättes fick Lidingö betygsindex 47 och snittet i landets 40. Prioriterade frågeområden är påverkan och förtroende.

- Det är glädjande att Lidingö upplevs som en bra plats att bo och leva på. Undersökningen tydliggör också vad Lidingöborna vill att vi prioriterar framöver inom alla tre undersökta områden, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

I jämförelse med resultaten från 2015 års undersökning ligger betygsindex någon procent under i årets mätning. Skillnaden ligger dock inom felmarginalen. Utöver de ordinarie frågorna ställdes för Lidingö stads räkning ytterligare ett antal frågor. Bland annat om hur väl Lidingö lever upp till namnet Hälsans ö. På frågan svarade 74 procent att de ansåg att staden ganska bra eller mycket bra lever upp till namnet.

Slutligen frågades om hur Lidingöborna får sin huvudsakliga information om stadens verksamheter. 53 procent svarade att tidningen Vårt Lidingö var den huvudsakliga källan till information, lokala medier som Lidingösidan och Lidingö tidning nådde 48 procent följt av sociala medier med 30 procent och Lidingö stads webbplats med 29 procent.

 

Kontakt
Till toppen av sidan