Skriv ut
Dela

Attitydundersökningen 2015

Lidingö stad undersöker vartannat år hur Lidingöborna upplever att bo på Lidingö och hur staden sköter sina åtaganden. Nu har den senaste undersökningen redovisats och den visar att Lidingöborna trivs mycket bra - men det finns förbättringsområden.

En nyhet i årets undersökning är att det är Statistiska centralbyrån, SCB, som genomfört den. Det gör det möjligt att jämföra resultatet med 138 andra kommuner som under året genomfört en identisk mätning. Undersökningen är uppdelad i tre delar där den första mäter medborgarna upplevelse av kommunen som en plats att leva och bo på. Den andra delen redovisar hur Lidingöborna ser på kommunens verksamheter och i den sista delen bedöms medborgarnas syn på inflytande över den kommunala verksamheten.

För Lidingös del är det positiv läsning. Lidingöborna uppskattar sin livssituation högre än genomsnittet inom alla tre områden. Inom det första området, hur medborgarna ser på Lidingö som en plats att bo på, blev det sammanfattande betyget 77 på en hundragradig skala. I mätningen bedöms betygsindex 40 och lägre som inte godkänt, gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd.

Antalet tillfrågade som kan rekommendera andra att flytta till Lidingö är 84 medan kategorierna Trygghet och Bostäder fick 67 respektive 59. Det är också de två områden som i första hand ska förbättras för att höja nöjdheten med Lidingö som en plats att bo på totalt sett.

- Undersökningen ger ju en väldigt positiv bild av hur Lidingöborna upplever sin livsmiljö men framför allt så är undersökningen ett viktigt verktyg för oss att se inom vilka områden vi ska koncentrera våra ansträngningar, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

Lidingöbornas syn på de kommunala verksamheterna har ett betygsindex på 65. Där pekar undersökningen ut verksamheterna Gator och vägar, Renhållning, Miljöarbete och Äldreomsorg som de områden som är viktigast att förbättra för att höja helhetsbetyget. I den sista delen i undersökningen bedömdes medborgarnas möjlighet till inflytande. Där blev det sammantagna betygsindexet 49 och de mest betydelsefulla förbättringsområdena är Påverkan och Förtroende.


Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lidingö stad
Kundcenter
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Mer information

SCB:s medborgarundersökningPDF (pdf, 2 MB) 

SCB:s rapportbilagaPDF (pdf, 1.3 MB)  

TilläggsfrågorExcel (excel, 143 kB)

Till toppen av sidan