Skriv ut
Dela

Dina rättigheter

I Sverige råder offentlighetsprincipen – rätten för alla att läsa allmänna handlingar hos kommuner, landsting och andra myndigheter.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter sina uppdrag. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Personuppgiftslagen (PuL) skyddar din integritet vid hantering av personuppgifter. Vid publicering av personuppgifter på internet är grundregeln att samtycke krävs av dig som berörs av uppgifterna. Harmlösa uppgifter som inte strider mot din enskilda integritet får dock publiceras utan tillstånd.

Om du anser att kommunen har fattat ett felaktigt beslut har du möjlighet att överklaga. Hur du går tillväga beror på vilken typ av beslut det gäller.

Kontakt
Till toppen av sidan