Skriv ut
Dela

Internationellt arbete

Många av våra uppgifter och utmaningar delar vi med andra städer i Europa. Genom ett aktivt samarbete kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter till nytta för vår kommunala utveckling.  

Lidingös internationella arbete ska bidra till att stadens övergripande vision och strategiska mål uppfylls. Det är ett verktyg för att främja verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Kontakterna med andra länder är även viktigt för att våra barn och ungdomar ska få intresse för internationella frågor och för att förståelsen mellan människor och kulturer ska öka.

Internationella besök

Vi tar varje år emot en rad internationella studiebesök från olika delar av världen. Besöken handlar om allt från erfarenhetsutbyte och konkreta samarbetsprojekt till politiska besök.

På samma sätt kan representanter från Lidingö stad besöka andra länder för att lära mer om hur de arbetar med frågor som är viktiga för vår stad. Många av Lidingös elever besöker andra länder för att lära sig mer om deras kultur och utveckla sina språkkunskaper.

Kontakt
Till toppen av sidan