Skriv ut
Dela

Policyer och planer

Här kan du läsa mer om Lidingös policyer, planer och författningar.

Du hittar bland annat översiktsplanen, som behandlar öns långsiktiga utveckling samt vilken roll Lidingö ska ha i Stockholmsregionen i framtiden.

I policydokumenten beskrivs de mål och riktlinjer som gäller inom stadens olika verksamheter. Dessa dokument är nödvändiga för att skapa effektivitet och helhetssyn i organisationen.

I staden finns även drygt 30 författningar som innehåller bestämmelser, lokala föreskrifter, ordningar, reglementen, taxor och avgifter.

Till toppen av sidan