Skriv ut
Dela

Förvaltare

Förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket sparsamt.

Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande, att det hotar hans ekonomi och sociala existens. Det kan också bli aktuellt för den som på grund av ett allvarligt alkohol- eller narkotikamissbruk inte kan sköta sina egna angelägenheter.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den hjälpbehövandes vilja.

Vad innebär förvaltarskap?

Huvudmannen, det vill säga den person som behöver hjälp, förlorar helt eller delvis rätten att företräda sig själv. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning behörighet att ensam företräda sin huvudman.

Grundläggande för förvaltningen är att huvudmannens tillgångar, i skälig omfattning, ska användas till uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Tillgångarna ska dessutom placeras på ett sådant sätt att det finns tillräcklig trygghet för att de består och ger skälig avkastning.

Ett fullständigt förordnande som förvaltare medför tre åtaganden: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det vill säga sköta ekonomin, hjälpa till i kontakten med exempelvis myndigheter och se till att huvudmannen får rätt vård och omsorg. Ett förvaltarskap kan även begränsas till att gälla vissa tillgångar eller vissa angelägenheter.

Rätt att hantera intjänade pengar

Huvudmannen har rätt att sluta avtal om eget arbete. Huvudmannen får även själv bestämma över de pengar han tjänar genom eget arbete. Det gäller också avkastningen av tillgångar som han skaffat för de pengar han tjänat. Tingsrätten kan dock vid behov inskränka även denna rättighet.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss? Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller mejla overformyndaren@lidingo.se

Expedition: Handläggare Helena Koos och Mikael Uggla

Samtal till oss sker via stadens kundtjänst som skickar meddelanden till oss om att vi ska ringa upp dig. Skälet till att du inte kopplas direkt till oss är dels att vi kan förbereda oss på ditt ärende och ge dig bättre service, dels att vi på grund av hög arbetsbelastning behöver kunna planera vårt arbete. Vi ringer som regel upp samma dag vi har fått ditt meddelande. Är ditt ärende brådskande, ber vi dig antingen mejla eller meddela kundtjänst om det för skyndsam hantering. Tack för visad förståelse.

Kundtjänst: Tel: 08-731 31 01 Vardagar: 08.30-16.00 Besökstid: Efter överenskommelse

Överförmyndare Carl-Johan Gestrup Mottagning efter överenskommelse med handläggare.

Till toppen av sidan