Skriv ut
Dela

Ansökan om god man

Ansökan om god man får göras av huvudmannen själv, make, maka eller sambo, närmaste släktingar och av överförmyndaren.

Som närmaste släktingar räknas bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Ansökan görs på blanketten Ansökan om god man eller förvaltare, se E-tjänster och blanketter.länk till annan webbplats

Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan:

  • Personbevis för huvudmannen, vilket visar eventuella barn, ett så kallat familjebevis som du beställer från Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Personbevis för föreslagen god man.
  • Skrivelse från till exempel kurator eller biståndsbedömare som styrker behovet av god man, en s k social utredning. Mall finns under E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats.
  • Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt).
  • Läkarintyg för godmanskaplänk till annan webbplats utfärdat på Socialstyrelsens blankett.
  • Yttrande från närstående, till exempel make, sambo eller barn. (Krävs inte formellt när huvudmannen själv ansökt om god man eller har medgivit att god man utses men kan snabba på processen.)

Tingsrätten beslutar om godmanskapet och utser god man.

Sker byte av god man senare är det överförmyndaren som utser den nye gode mannen.

Ansökan om god man skickas till:
Stockholms tingsrätt
Aktuariekontoret
Box 8307
104 20 Stockholm

Kontakt
Till toppen av sidan